Mužská neplodnosť

14.02.2023

Žijeme v dobe, v ktorej sa stretávame s negatívnym trendom, kedy máme stále viac párov, ktorí trpia neschopnosťou splodiť dieťa. Tento stav sa v minulosti považoval len za problém zo strany ženy, dnes však s určitosťou vieme povedať, že problém sa vyskytuje v rovnakej miere aj u opačného pohlavia.

Veľmi nepopulárnym, avšak pravdivým zhodnotením je fakt, že až u 30 % stavov nedokáže samotnú príčinu zistiť. To môže neskôr viesť k psychickej nepohode, ktorú netreba podceniť a je vhodné vyhľadať adekvátnu pomoc. 

Príčiny

Pri neplodnosti všeobecne sa stretávame s veľkou skupinou ľudí, u ktorých nedokážeme zistiť samotnú príčinu. V tomto prípade ide o idiopatickú (nevysvetliteľnú) neplodnosť. Medzi možné príčiny a rizikové faktory zaraďujeme:

  • Životný štýl - obezita, fajčenie, abúzy (alkohol a drogy), časté saunovanie, strava bohatá na tuky, sedavé zamestnanie
  • Genetické príčiny (zmeny počtu a štruktúry chromozómov)
  • Onkologická liečba v minulosti 
  • Časté zápalové ochorenia
  • Kryptorchizmus (vrodená anomália nezostúpenia semenníkov)
  • Operácie alebo úrazy semenníkov
  • Hormonálne zmeny 
  • Lieky (anabolické steroidy a testosterón, antidiabetiká)

Mnohokrát ide práve o kombináciu príčin. Dokonca sa v najnovších štúdiách stretávame aj s miestom žitia ako možnou príčinou. U mužov, ktorí žijú v meste sa zistilo znížené množstvo spermií v porovnaní s mužmi, ktorí žijú na vidieku. Rovnako má na to vplyv aj druh vykonávanej práce, kde práve sedavé zamestnanie má negatívny dopad na plodnosť. 

Diagnostika

V prípade, ak sa páru po roku pravidelného nechráneného sexuálneho styku nedarí otehotnieť je na mieste, aby došlo ku klinickému vyšetreniu. Lekári, ktorí sa tejto problematike venujú sú gynekológovia, klinickí embryológovia, urológovia alebo genetici a imunológovia a v neposlednom rade aj psychológovia. 

V diagnostike má nezastupiteľne postavenie vyšetrenie spermiogramu. Ten sa má pravidelne opakovať, pretože výsledky sú mnohokrát premenlivé. Vplyv na výsledky má napríklad aj prítomná viróza, preto je nutné horšie výsledky overovať s časovým odstupom. Funkčné testy spermiogramu dokážeme zistiť prítomnosť protilátok, genetické poškodenie spermií a mnohé iné parametre. 

Ďalej sa vykonáva klinické vyšetrenie prostaty a semenníkov, zo zobrazovacích metód sa využíva ultrasonografické vyšetrenie, vyšetruje sa vzorka krvi na stanovenie hladín hormónov. V prípade zlých výsledkov zo spermiogramu sa odporúča podstúpiť aj genetické vyšetrenie.

Liečba

V liečbe je nutné prísť na to, čo samotné poškodenie spôsobuje a následne liečiť primárnu poruchu. V prípade, že ide o mladý pár, sa na prvom mieste snažíme pristúpiť k zmene životného štýlu. To znamená, že celá terapia je postavená na adekvátnej spolupráci páru. Nutné je prestať fajčiť, obmedzenie stresu, optimalizácia váhy. 

V niektorých prípadoch je indikovaná hormonálna terapia alebo masívna vitamínová liečba. Pri ťažších stavoch a vo vyššom veku má najvyššie postavenie liečba metódami asistovanej reprodukcie. Dnes je možné takto pracovať s neoptimálnym spermiogramom a zároveň aj v takom štádiu, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie. V tomto prípade je snaha získať spermie priamo zo semenníka. V prípade anatomickej a vrodenej odchýlky sa môže využívať chirurgická korekcia.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".