MEDI Noviny 06. 07. 2024

Sezóna 2 - Epizóda 27

06.07.2024

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • spotreba liekov na chudnutie na Slovensku rapídne stúpa. 

  • Lekárske odborové združenie konštatuje, že dialóg medzi vládou a zdravotníkmi nefunguje.

  • Slováci vlani doplatili na zdravotnú starostlivosť z vlastného vrecka približne 1,8 miliardy eur.

Začínajúce obdobie letných dovoleniek mnohých ženie k snahe rýchlo schudnúť „pár kíl“. Lieky by sa však nemali zneužívať kvôli módnym trendom. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje na riziká spojené s užívaním liekov obsahujúcich účinné látky semaglutid a liraglutid za účelom rýchleho estetického chudnutia. Tento druh chudnutia nie je indikovaný lekárom na základe diagnózy, ale jeho hlavným účelom je zmena vzhľadu. Odborníci štátneho ústavu zdôrazňujú, že lieky nie sú módnym trendom a vždy by mali byť užívané pod dohľadom lekára. Na Slovensku sú registrované tri lieky obsahujúce semaglutid (Ozempic, Wegovy a Rybelsus) a tri lieky s liraglutidom (Saxenda, Xultophy a Victoza). Všetky tieto lieky sú viazané na lekársky predpis a sú určené na liečbu diabetu druhého typu alebo riadne diagnostikovanú obezitu. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií spotreba lieku Ozempic začala narastať v druhom polroku minulého roka, pričom jeho spotreba bez úhrady zdravotnej poisťovne stúpla za prvý štvrťrok 2024 takmer o sto percent. Zvýšený dopyt môže spôsobiť nedostupnosť tohto lieku pre pacientov, ktorí ho skutočne potrebujú.

Po ôsmich mesiacoch od vzniku novej vlády Lekárske odborové združenie konštatuje, že dialóg medzi vládou a zdravotníkmi nefunguje. Podľa vyjadrenia odborárov, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková viackrát porušila záväzky vyplývajúce z Memoranda medzi vládou SR a Lekárskym Odborovým Združením, ktoré bolo podpísané na konci roka 2022. Predseda združenia Peter Visolajský uviedol, že ministerka Dolinková napríklad zrušila zákon zlepšujúci kvalitu výuky budúcich obvodných lekárov a ochranné opatrenia pre lekárov pripravujúcich sa do súkromných ambulancií. Združenie tiež uvádza, že boli ignorované záväzky týkajúce sa výstavby Národnej nemocnice na Rázsochách, ktorá mala byť významným projektom s 1150 lôžkami a kampusom pre študentov medicíny. Podľa Visolajského ministerka Dolinková rozhodla o zrušení tohto projektu na základe analýzy financovanej súkromnou firmou. Združenie požiadalo premiéra Roberta Fica a predsedov koaličných strán o stretnutie na prerokovanie tohto rozhodnutia, ale ich žiadosti boli ignorované. 

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa očakáva tento rok stratu vo výške 169 mil. eur. Na výsledok jej hospodárenia upozornil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jeho predseda Michal Palkovič pritom rokuje s vedením poisťovne.  Požiadal ho o predloženie opatrení, ktorými sa dá zvrátiť jej nežiaduci hospodársky vývoj bez toho, aby to negatívne pocítili poistenci alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Opakujúci sa problém s chýbajúcimi zdrojmi je pritom podľa úradu čiastočne spôsobený aj nedostatkami pri tvorbe rozpočtu a regulačných rámcov, ktoré treba riešiť do budúcna. Nedostatok zdrojov sa však netýka všetkých troch zdravotných poisťovní. Tie súkromné síce tiež očakávajú straty, Dôvera 70 mil. eur a Union 17 mil. eur, ale majú dostatok prostriedkov na pokrytie všetkých nárokov poistencov i poskytovateľov. Na konci roka by tak Dôvera mala mať na účte 138 mil.  a Union 82 mil. eur. 

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková očakáva od vedenia štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne predloženie konkrétnych opatrení na riešenie jej hospodárenia v lehote niekoľkých dní.Následne oznámi svoje ďalšie kroky. Ako ďalej informuje rezort zdravotníctva, v utorok 2. júla zasadala Rada pre tvorbu rozpočtu v oblasti zdravotníctva. Zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva financií SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj všetkých troch zdravotných poisťovní. Ministerka uviedla, že o aktuálnej hospodárskej situácii vo VšZP komunikovala s predsedom Úradu pre dohľad, ako aj s generálnym riaditeľom štátnej poisťovne. V zmysle záverov Úradu pre dohľad čaká na predloženie ozdravných opatrení zo strany poisťovne, ktoré verí, že budú predstavené v lehote niekoľkých dní. Po oboznámení sa s týmito návrhmi bude ministerka Dolinková informovať o ďalších krokoch ohľadom stabilizácie finančnej kondície štátnej zdravotnej poisťovne. 

Znížiť sexuálne obťažovanie na pracoviskách v zdravotníctve a edukovať o ľudských právach pacientov. To je cieľ memoranda o spolupráci, ktoré podpísala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová. Obe strany sa takýmto spôsobom usilujú zaistiť bezpečnejšie a zdravšie pracovné prostredie a zároveň vzdelávať zdravotníckych pracovníkov o ľudských právach pacientov s duševným ochorením. Dolinkovú znepokojili výsledky nedávneho výskumu, podľa ktorého viac ako polovica zamestnancov v zdravotníctve zažila neželanú sexuálnu pozornosť a viac ako 6 % personálu zažilo sexuálny nátlak. Podľa výskumu išlo hlavne o verbálne útoky, komentovanie vzhľadu či neželané dotýkanie a čelili mu obe pohlavia. Aj vzhľadom na alarmujúce výsledky sa preto posilňuje a rozširuje spolupráca medzi rezortom, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a zdravotníckymi zariadeniami.  

Vyjednávanie o lepších podmienkach pre zamestnancov v desiatkach slovenských nemocníc je v súčasnosti nemožné. Tvrdia to zdravotnícki odborári. Problémom sú zmluvy zdravotníckych zariadení s poisťovňami, a to najmä s najväčšou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorá ich podľa nich aktuálne podpisuje maximálne na mesiac dopredu. Nemocnice tak podľa Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb nevedia, s akými finančnými prostriedkami môžu dlhodobo rátať. Sociálny dialóg s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktorá združuje 82 zdravotníckych zariadení po celom Slovensku s približne 29-tisíc zamestnancami, je podľa odborárov na bode mrazu. Asociácia totiž stále nemá dohodnuté riadne zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti so štátnou Poisťovňou. Situácia so zdravotnou poisťovňou Dôvera nie je údajne o nič lepšia, poskytovateľov zazmluvňujú maximálne na tri mesiace. 

Rozvoj a modernizácia fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána  Adama Reimana Prešov je už strategickou investíciou. V stredu 3. júla o tom rozhodla vláda. Celý projekt bude spolu s Ministerstvom obrany SR zabezpečovať Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Zahŕňa pritom výstavbu novej infraštruktúry, ako aj jej personálne, materiálne a technické vybavenie. Celkové plánované investičné náklady sú odhadované na 550 mil. eur bez DPH. Cieľom investičného projektu je, aby prešovská fakultná nemocnica zvýšila kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne Prešovského kraja a východného Slovenska v čase bezpečnosti a bola primárnym zdravotníckym zariadením na diagnostiku a liečbu ranených a chorých, hlavne príslušníkov Ozbrojených síl SR a aliančných jednotiek NATO, ale aj civilného obyvateľstva v čase krízovej situácie. Mala by taktiež plniť kľúčovú úlohu pri zvládaní infekčných ochorení a vzdelávať zdravotníkov pre potreby Ozbrojených síl SR.

Na Slovensku sa v minulom roku spotrebovalo 161 miliónov balení liekov. Ako vyplýva z údajov zverejnených Národným centrom zdravotníckych informácií, spotreba medziročne klesla o 1,6 %. Z pohľadu finančnej úhrady však spotreba liekov stúpla o 6,6 % na 2,2 mld. eur. Z toho úhrada zdravotných poisťovní predstavovala 1,64 mld. eur, čo znamená nárast o 6,4 %. Zvýšila sa aj úhrada platená pacientom, a to o 7,2 % na 556,5 mil. eur. Viac ako polovicu vydaných balení tvorili lieky plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, vyše štvrtinu potom voľnopredajné lieky. Nasledovali lieky vydané na recept, ktoré si pacienti hradili sami a lieky vydané pre nemocnice a neštátne ambulancie. Najviac boli predpisované lieky na kardiovaskulárny systém, celkovo išlo o 26,2 mil. balení a potom na nervový systém, dokopy 14,2 mil. balení. 

Slováci vlani doplatili z vlastného vrecka na starostlivosť o svoje zdravie približne 1,8 mld. eur. V Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2023 to konštatuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Materiál vzala na vedomie vláda. Súkromné zdroje predstavujú výdavky obyvateľstva na zdravotnú starostlivosť nehradenú v rámci verejného zdravotného poistenia. Medziročne pritom výdavky domácnosti na zdravie stúpli o 11,4 %. 

Projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi dostal definitívne zelenú. Minulý týždeň sa Penta Hospitals Slovensko dohodla na podmienkach investície s Košickým samosprávnym krajom a súčasne úspešne ukončila verejné obstarávanie na hlavného zhotoviteľa stavby. Tým sa stala firma Adifex. Výstavba nového pavilónu by sa mala spustiť už na začiatku jesene, rekonštrukcia existujúceho nemocničného monobloku bude dokončená do polovice roka 2026 a nový pavilón následne do konca roka 2028. Projekt novej nemocnice je treťou najväčšou investíciou Plánu obnovy a odolnosti SR v slovenskom zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva SR naň vyčlenilo 48 mil. eur s DPH. Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav, dosiahne 72 mil. eur s DPH. Rozdiel v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko. 

Duševné zdravie detí a študentov na Slovensku dostane nový impulz. V reakcii na zhoršujúci sa stav duševného zdravia, ovplyvnený aj pandémiou Covid-19, predstavuje rezort školstva národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý prinesie komplexnú správu o duševnom zdraví študentov do roku 2026. Cieľom projektu je vytvoriť robustný systém zberu dát, ktorý nám umožní pravidelne analyzovať kľúčové oblasti života detí a študentov a vydávať detailné správy o ich duševnom zdraví. Týmto spôsobom získa spoločnosť relevantné a reprezentatívne dáta, ktoré pomôžu zlepšovať kvalitu duševného zdravia našich detí a študentov. Doteraz sa stav duševného zdravia často posudzoval len podľa návštevnosti internetových liniek a online poradní či nárastu intervencií u psychológov, čo neposkytovalo dostatočne relevantné údaje. Preto Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na realizáciu národného projektu „Dáta o duševnom zdraví“. Tento projekt bude systematicky a dlhodobo monitorovať duševné zdravie detí a študentov sledovaním ich vzdelávacieho, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu. 

Detská pohotovosť v Námestove by mohla začať opäť fungovať. I keď je od 2. júla zrušená, vláda na výjazdovom rokovaní na Orave vyčlenila 200 000 eur na jej zachovanie. Suma vykryje prevádzkové náklady na zhruba rok a pol. Vicepremiér Robert Kaliňák poznamenal, že tým dávajú Žilinskému samosprávnemu kraju čas, aby situáciu v Námestove vyriešil. Jeho predsedníčka Erika Jurinová reagovala, že pohotovosť zrušilo ministerstvo zdravotníctva, nie kraj.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".