VIII. spoločný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP

Sezóna 1 - Epizóda 1

Ďalšia epizóda »

Organizátormi VIII. spoločného kongresu SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP boli Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Program pre odborníkov z oblasti gynekológie a pôrodníctva bol rozdelený do piatich tematických blokov a tradične, okrem odborných blokov určených najmä pre lekárov, bola pripravená aj samostatná odborná sekcia pre sestry a pôrodné asistentky.

Pandémia COVID-19 spôsobila, že už VII. spoločný kongres, ktorý sa mal konať v Karlových Varoch ešte začiatkom roka 2021, museli organizátori posunúť o viac ako rok. V roku 2022 bola jeho organizáciou poverená slovenská strana a konal sa už v tradičnom termíne v Bratislave - koncom mája 2022. Organizátormi VIII. spoločného kongresu SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP boli Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenská lekárska spoločnosťČeská gynekologická a porodnická společnostČeská lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s.. v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Program pre odborníkov z oblasti gynekológie a pôrodníctva bol rozdelený do piatich tematických blokov a tradične, okrem odborných blokov určených najmä pre lekárov, bola pripravená aj samostatná odborná sekcia pre sestry a pôrodné asistentky. 

Záštitu nad podujatím prevzali MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister zdravotníctva Slovenskej republiky a Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vnímajú vplyv pandémie slovenskí a českí odborníci na oblasť gynekológie?