55. Nitrianske lekárske dni

Sezóna 1 - Epizóda 2

Ďalšia epizóda »

Kongres s medzinárodnou účasťou Nitrianske lekárske dni je podujatie určené pre lekárov, sestry, študentov, odborných zdravotníckych pracovníkov a vedeckých pracovníkov. V roku 2022 po dvojročnej prestávke sa uskutočnil 3. - 4. novembra 2022 v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre už 55. ročník.

Nosnou témou kongresu bol "Multidisciplinárny prístup v manažmente pacienta v období pandémie Covid 19." Ako sa vyjadril predseda Spolku ponitrianskych lekárov a prezident kongresu MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH: "V modernej medicine sa ukázalo, že multidisciplinárny prístup k manažmentu pacientov je veľmi dôležitý. Poskytuje množstvo výhod väčšinou vyplývajúci zo zdieľania rozhodovacích procesov v diagnostických a terapeutických prostrediach ako aj pestrú škálu terapeutických možností, ktoré ponúkajú príležitosti na osobný rast, dodržiavania klinických odporúčaní, lepších výsledkov liečby a celkového zlepšenia rozhodovacích procesov. Takáto implementácia multidisciplinárnych boardov vedie k zvyšovaniu kvality medicinskej starostlivosti o pacienta v každodennej klinickej praxi." Súčasťou poduajtia boli aj zaradené aj zaujímavé a pozoruhodné kazuistiky ochorení.

55. Nitrianske lekárske dni sa ustutočnili pri príliežitosti 70. výročia vzniku Spolku lekárov Ponitria. V roku 2022 bola prvýkrát otvrená aj sekcia pre zdravotné sestry. 

Organizátormi kongresu s medzinárodnou účasťou boli:

Podujatie bolo zaevidované do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME – DE787SK