Poisťovne sa majú o pacientov starať

Sezóna 2 - Epizóda 3

22.03.2024

Ďalšia epizóda »

V štúdiu televízie TV Doktor sme privítali generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VšZP, a.s. doc. JUDr. PhDr. Michala Ďuriša, PhD. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková ho vymenovala do funkcie 11. januára, ale VŠZP pre neho nie je neznámou. Od mája 2016 do mája 2020 v poisťovni pôsobil vo viacerých funkciách. Bol členom predstavenstva poisťovne, vedúcim sekretariátu generálneho riaditeľa, riaditeľom sekcie stratégie a riadenia, či riaditeľom sekcie právnych služieb a služieb klientom.

Prichádza do funkcie s nejakou víziu. a to je: "Zastabilizovať poistný kmeň, dokázať, aby Všeobecná zdravotná poisťovňa bola lídrom v oblasti zdravotného poistenia, zabezpečiť dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť našim poistencom. Nie je až také primárne orientovať sa na nejaký nábor, podľa mňa by sa poisťovna skôr o tých poistencov mala starať. Zabezpečovať, aby sa vedeli efektívne a rýchlo dostať zdravotnej starostlivosti. To by malo byť to prvé, čo by aj nový manažment pod mojím vedením mal zariadiť a zabezpečiť." povedal v štúdiu TV Doktor generálny riaditeľ VšZP doc. Michal Ďuriš.