Resuscitácia s AED

Sezóna 1 - Epizóda 8

Ďalšia epizóda »

AED (Automated External Defibrillator) je zariadenie používané na poskytnutie elektrickej stimulácie srdca v prípade zlyhania srdcového rytmu. Tu je postup resuscitácie s AED:

1. Zabezpečte bezpečnosť:

 • Pred začatím akéhokoľvek zásahu na záchranu života uistite sa, že okolie je bezpečné.

2. Zavolajte o pomoc a získajte AED:

 • Zavolajte núdzovú zdravotnú službu a požiadajte o pomoc. Získajte AED, ak je k dispozícii.

3. Položte zariadenie AED a zapnite ho:

 • Položte AED vedľa pacienta a zapnite ho. Nasledujte hlasové alebo vizuálne pokyny AED.

4. Postupujte podľa pokynov AED:

 • Ak AED zistí, že je potrebné defibrilovať, vykonajte tieto kroky:
  • Odstráňte akékoľvek kovové predmety alebo mokrý povrch z tela pacienta.
  • Pred aplikáciou elektród umiestnite elektrody AED na hruď pacienta podľa pokynov a symbolov na zariadení.
  • Nepremiestňujte alebo dotýkajte sa pacienta počas analyzovania srdcového rytmu a aplikácie defibrilácie.

5. Dodržiavajte postup defibrilácie:

 • Ak AED indikuje, že je potrebné defibrilovať, ubezpečte sa, že nikto sa nedotýka pacienta, a stlačte tlačidlo pre defibriláciu, ak to AED odporúča.

6. Pokračujte v KPR:

 • Po defibrilácii pokračujte v postupe CPR, ako je to indikované hlasovými pokynmi alebo obrazovými symbolmi na AED, až kým sa neobjaví odborná zdravotná pomoc alebo kým sa nezlepší stav pacienta.

7. Postupujte podľa pokynov záchrancu:

 • Dôležité je dodržiavať pokyny záchrancu a AED. Pravidelná aktualizácia vedomostí a tréningov s AED môže zvýšiť úspešnosť poskytovanej pomoci.

Je dôležité, aby ste mali tréning v používaní AED a vedeli ako správne reagovať v prípade urgentnej situácie. AED môže byť kľúčovým nástrojom pri poskytovaní záchranných opatrení a zvýšení šance na prežitie pacienta po zlyhaní srdca.