Resuscitácia dieťaťa

Sezóna 1 - Epizóda 7

Ďalšia epizóda »

Resuscitácia dieťaťa je proces poskytovania záchranných opatrení a podpory k obnoveniu dýchania a obehu u dieťaťa, ktoré prejavuje známky zlyhania dýchania alebo obehu krvi. Tu je základný postup resuscitácie:

1. Zabezpečte bezpečnosť:

  • Uistite sa, že okolie je bezpečné pre vás aj dieťa.

2. Zavolajte o pomoc:

  • Zavolajte núdzovú zdravotnú službu a požiadajte o pomoc.

3. Skontrolujte dýchanie:

  • Položte dieťa na pevnú podložku a skontrolujte, či dýcha normálne. Pozorujte hrudník, počúvajte na dýchanie a cítite dýchanie na tvári dieťaťa.

4. Poskytnite umelé dýchanie:

  • Ak dieťa nedýcha, začnite s umelým dýchaním. Položte dieťa na chrbát, skontrolujte ústa a hrdlo na prítomnosť cudzieho predmetu a začnite s dýchaním podľa postupu CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) pre detskú resuscitáciu. Zatlačte bradu dieťaťa nahor a otvorte ústa a nos. Venujte pozornosť počtu dychov a striedajte vankúšiky dychu do úst a nosa dieťaťa.

5. Zabezpečte obehy krvi:

  • Ak dieťa nevykazuje príznaky dýchania alebo nemá pulz, začnite s externou srdečnou masážou. Preveďte tlak na hrudník dieťaťa, striedavo stláčajte hrudník do hĺbky približne jedného tretiny hĺbky hrudníka dieťaťa.

6. Pokračujte v postupe:

  • Pokračujte v postupe CPR so zameraním na striedavé poskytovanie umelého dýchania a externú srdečnú masáž, kým nepríde profesionálny zdravotnícky personál alebo kým sa nezlepší stav dieťaťa.

Je dôležité, aby ste získali vedomosti a tréning v oblasti detskej resuscitácie a pravidelne si aktualizovali svoje schopnosti. Okamžitá reakcia a správne vykonanie postupu resuscitácie môžu mať kľúčový vplyv na záchranu života dieťaťa. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo neistoty by ste mali ihneď vyhľadať odbornú pomoc.