Bezvedomie, ale nedýcha

Sezóna 1 - Epizóda 6

Ďalšia epizóda »

Zachrániť život človeka, ktorý je v bezvedomí a nedýcha, je kritickou situáciou, kde je dôležité jednať rýchlo. Prvá pomoc pri zástave srdca zahŕňa postup, ktorý sa nazýva KPR (kardiopulmonálna resuscitácia) a zahrňuje nasledovné kroky:

  1. Zavolajte núdzové číslo: Okamžite zavolajte číslo núdzového volania alebo prítomnú osobu požiadajte, aby to urobila.

  2. Začnite s kompresiami hrudníka: Položte postihnutého na tvrdý povrch, ako napríklad zem, a postavte sa vedľa neho. Umiestnite dnu jednu dlan na stred hrudníka (v oblasti medzi bradavicami) a potom druhou dlanou na vrch tejto dlan. Začnite stláčať hrudník rýchlosťou približne 100-120 kompresií za minútu. Uistite sa, že hrudník sa stláča aspoň 5 cm hlboko. Nezabudnite púšťať hrudník plne medzi každými kompresiami.

  3. Poskytnite umelé dýchanie: Po každých 30 kompresiách hrudníka poskytnite dve dávky umelého dýchania. Zatvorte nos postihnutého, dajte si ruky na čelo a urobte dva pomalé dychy do úst, ktoré by mali trvať asi jednu sekundu každý. Uistite sa, že vidíte, ako sa hrudník zdvíha počas dýchania. Potom opäť začnite s kompresiami hrudníka.

  4. Pokračujte v kompresiách a umelom dýchaní: Pokračujte v striedaní kompresií hrudníka a umelého dýchania až do príchodu profesionálneho zdravotníckeho personálu alebo pokračujte, kým sa postihnutý nezačne dýchať sám, alebo pokým nie sú vyčerpaní.

Konajte rýchlo a bezodkladne, neprestávajte sa pokúšať o obnovenie krvného obehu. KPR môže zachrániť život v prípade zástavy srdca, a preto je dôležité poznať tieto kroky a byť pripravený konať v prípade núdze.