Čo sa skrýva pod skratkou ADHD?

Sezóna 1 - Epizóda 8

24.11.2023

Našou dnešnou témou je ADHD, alebo tiež porucha pozornosti/hyperaktivity u detí. ADHD je neurovývojová porucha charakterizovaná ťažkosťami s pozornosťou, hyperaktivitou a impulzívnosťou. Ovplyvňuje milióny detí na celom svete a môže výrazne ovplyvniť ich akademický výkon, sociálne interakcie a celkovú pohodu. 

Mojim dnešným hosťom je pani doktorka Veronika Marcinčáková Husárová. Pani doktorka po PhD štúdiu na LFUK atestovala v odbore detská psychiatria. Pôsobila na Psychiatrickej klinike v Martine, ako výskumníčka na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty v Bratislave, ako diagnostička v Autistickom centre Andreas a vo vlastnej pedopsychiatrickej ambulancii. Prednášala na domácich a medzinárodných konferenciách, je autorkou mnohých vedeckých publikácií týkajúcich sa najmä tém ADHD, autizmu, depresie, farmakoterapie, a magnetickej rezonančnej spektroskopie. Je jednou zo zakladateliek súkromnej ambulantnej kliniky duševného zdravia v Bratislave, kde je aktuálne garantkou pre odbor detská psychiatria.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".