Na čo všetko v našom živote vplýva genetika?

Sezóna 1 - Epizóda 7

17.11.2023

Dnes sa opäť rozprávame s  genetičkou, pani doktorkou Paulínou Káňovičovou, absolventkou odboru Genetika na Prirodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje doktorandské štúdium absolvovala na Slovenskej akadémii vied, kde získala titul PhD. v odbore biochémia.

Paulína, ďakujem, že si prijala moje pozvanie do relácie Geniálny život s Michaelou, kde spolu s mojimi hosťami diskutujeme na témy, ktoré súvisia so zdravím, prevenciou a dlhovekosťou.

Tento rok sme oslávili 70 rokov od prvej publikácie štruktúry DNA. V roku 2003 sa nám tiež podarilo dokončiť projekt ľudského genómu, kde vedci z celého sveta pracovali na tom, aby sme dokázali prečítať našu DNA.  Avšak to, že existuje nejaká podobnosť medzi rodičmi a ich potomkami, si ľudia všímali už od pradávna. Slovo genetika pochádza z gréckeho genno čo v preklade znamená “dať pôvod”. Za samotného otca genetiky pokladáme Gregora Mendela a jeho slávne pokusy s krížením hrachu.