MEDI Noviny 30. 09. 2023

Sezóna 1 - Epizóda 27

30.09.2023

Ďalšia epizóda »

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • Ministerstvo zdravotníctva spustilo novú informačnú a mediálnu kampaň Onkokontrola,
  • Vyše 8000 dávok najnovšej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa takmer minulo 
  • Na Slovensku vznikne prvá telefonická linka pre problémy s obezitou.

Počet onkologických pacientov na Slovensku rapídne stúpa, Ministerstvo zdravotníctva preto spustilo novú informačnú a mediálnu kampaň OnkokontrolaSpolu so spolupracovníkmi kampane ju vo štvrtok 28. septembra 2023 predstavil minister zdravotníctva Michal Palkovič. Palkovič rast diagnostikovaných onkologických ochorení spojil s rastúcou dlhovekosťou obyvateľstva. Eviduje sa nárast onkologických pacientov o 20 percent, pričom na Slovensku rastú najmä diagnózy rakoviny hrubého čreva a konečníka, pri ktorých sa eviduje nárast o 40 percent. Minister ďalej priblížil, že v prípade rakoviny prsníka je to o 16 percent, v prípade rakoviny pľúc u mužov je to o 40 percent a u žien je to o 27 percent. Kampaň vyzýva ľudí na absolvovanie troch skríningových vyšetrení, pričom ide o onkokontrolu prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka. Minister priblížil, že webová stránka onkokontrola.sk poskytuje rôzne druhy informácií o danom type prevencie. Taktiež obsahuje interaktívne mapy, takže si pacienti vedia nájsť miesta, kde sú napríklad mamografické centrá. 

Vyše 8 000 dávok najnovšej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa takmer minulo, termíny na očkovanie preto presunuli. Podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča budú nové termíny zaradené začiatkom októbra po dovezení ďalších dávok na Slovensko. Očkovať sa začalo 25. septembra tohto roka v 29 vybraných očkovacích centrách, ktoré sa nachádzajú v nemocniciach po celom Slovensku. Ďalších asi 190 000 vakcín by malo podľa jeho slov na Slovensko doraziť začiatkom októbra. Očkovanie novou vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5., ktorá chráni pred najnovšími aj predchádzajúcimi variantmi ochorenia, odporúčajú odborníci bez ohľadu na predchádzajúce očkovania. Zvážiť by ho mali podľa nich najmä rizikové skupiny. Očkovaciu látku je možné aplikovať intramuskulárne osobám starším ako 12 rokov ako jednu 0,3 mililitrovú dávku najskôr po troch mesiacoch od poslednej podanej vakcíny proti ochoreniu COVID -19, a to bez ohľadu na predchádzajúce podané dávky a vakcínu proti  COVID-19. 

Do roka 2030 by sa v slovenskom zdravotníctve mohli usporiť stovky miliónov eur. Vyplýva to z aktualizovaného implementačného plánu Revízie výdavkov na zdravotníctvo na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda. Naplnenie implementačného plánu má prispieť k zlepšeniu stavu zdravotníctva na Slovensku. Materiál aktualizuje opatrenia revízie výdavkov na zdravotníctvo z roku 2019 a predstavuje menu úsporných a hodnotových opatrení, ktoré sa postupne zapracujú do rozpočtu verejnej správy. Celkový potenciál úspor do roka 2030 predstavuje 483 miliónov eur, z toho takmer 426 miliónov eur je vo výdavkoch verejného zdravotného poistenia. Zvyšných 58 miliónov eur predstavujú potenciálne úspory na liekoch, zdravotníckych pomôckach a materiáloch ako úspory v nemocniciach mimo verejného zdravotného poistenia. Väčšinu potenciálu úspor je podľa materiálu možné realizovať v horizonte rozpočtu verejnej správy do roka 2025. 

Asociácia nemocníc Slovenska navrhuje spustenie pripravovanej optimalizácie siete nemocníc najskôr od 1. júla 2024. Po rokovaní Rady asociácie nemocníc v Dražkovciach pri Martine to v stredu 27. septembra vyhlásil jej prezident Marián Petko. Aj keď sa v súčasnosti už pripravuje novela vyhlášky ministerstva zdravotníctva, podľa Petka sprevádza optimalizáciu nemocničnej siete stále veľa nejasností. Podľa jeho slov treba napríklad doriešiť cestovnú mapu pacienta. Asociácia tiež požaduje novelizáciu vestníka ministerstva zdravotníctva o prekladaní pacientov z menšej do väčšej nemocnice a naopak. Prezident asociácie nemocníc si nemyslí, že nová vláda bude uvažovať o zrušení pripravovanej optimalizácie. Asociácia podľa Petka iba požaduje, aby sa tieto veci pokojne v priebehu piatich mesiacov budúceho roka dopracovali a aby sme mohli s kľudom povedať, že je možné optimalizáciu k 1. júlu spustiť a zároveň sú zabezpečené všetky s ňou spojené riziká. 

Na Slovensku vznikne prvá telefonická linka pre problémy s obezitou. Ľuďom s obezitou umožní priamo sa spojiť s lekármi špecializovanými na liečbu obezity a s ňou spojených komorbidít. Odstráni bariéry, ktoré jedincom s obezitou doteraz neumožňovali začať svoje ochorenie riešiť. Informovala o tom Slovenská obezitologická asociácia. Podľa prezidentky obezitologickej asociácie Ľubomíry Fábryovej v súčasnosti takmer 60 percent dospelých Sloveniek a Slovákov trpí preobezitou a obezitou. Ak tieto percentá premietneme do absolútnych čísel, ide o obrovské množstvo dospelých osôb, ktorým taktiež musíme venovať patričnú odbornú pozornosť. Ľudia s obezitou pritom často nevyhľadajú potrebnú pomoc, pretože nevedia, na koho sa majú obrátiť, neuvedomujú si, že obezita je ochorenie, ktoré vyžaduje lekársku pomoc, nenachádzajú oporu blízkych, pri viacerých pokusoch o redukciu hmotnosti zlyhali, alebo sa hanbia. Telefonická linka pre ľudí s obezitou bude spustená 3. októbra tohto roka. Spoplatnená je ako bežný hovor, a to vo výške podľa platných taríf jednotlivých operátorov.

Ministerstvo zdravotníctva SR si dalo za cieľ zrealizovať reformu starostlivosti o duševné zdravie.Zámerom je zvýšiť úroveň kvality poskytovanej ústavnej psychiatrickej starostlivosti, ktorá bude v súlade s najnovšími trendmi, odporúčaniami odborníkov z oblasti duševného zdravia a požiadavkami Európskej únie. Rezort plánuje vybudovať sieť ambulantných zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti, tzv. psychosociálnych centier. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť adekvátnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov, najmä v ich prirodzenom prostredí mobilným tímom, a tým zvýšiť kvalitu ich života. Generálny riaditeľ sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Peter Čvapek upozorňuje na to, že zdravotná a sociálna starostlivosť v oblasti duševného zdravia na Slovensku je často nedostupná.

Viaceré vakcíny sú nedostupné alebo sú len v obmedzenom množstve. Lokálny výpadok pred začiatkom školského roka evidoval rezort zdravotníctva pre zvýšený záujem aj v minulosti. Ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo problém s nedostupnosťou vakcín proti hepatitíde typu A a B. Bol spôsobený zvýšeným dopytom po týchto očkovacích látkach. Podľa zistených informácií by mali byť vakcíny dostupné koncom septembra až začiatkom októbra. Nedostupnosť viacerých vakcín proti hepatitíde eviduje aj Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární, čo pre TASR to potvrdil jej hovorca Peter Sedláček. V obmedzenom množstve sú pre výpadok jedného z výrobcov podľa neho aj vakcíny proti tetanu. Chýba tiež jedna z vakcín, ktorou sa očkuje proti záškrtu, čiernemu kašľu či detskej obrne. Dostupná však je iná alternatíva. Príčiny výpadku jednotlivých vakcín sú podľa asociácie rôzne. Môže ísť o výpadok vo výrobe, problém v distribúcii, prípadne oneskorenie dodávok zo strany dodávateľov. 

Zdravotné poisťovne naďalej schvaľujú aj úhradu liekov na výnimku. Vyplýva to z ich stanovísk pre TASR. Tvrdenie niektorých politikov o uzatvorení udeľovania výnimiek poisťovňami odmietli. Všeobecná zdravotná poisťovňa posudzuje žiadosti o lieky na výnimku v štandardnom režime. Zdravotná poisťovňa Dôvera schvaľuje aj naďalej lieky, ktoré schvaľovala aj doteraz, a to za rovnakých podmienok, ako mali rozliečení pacienti. Dôvera deklarovala, že bude postupovať tak, aby bola zdravotná starostlivosť jej poistencov zabezpečená. Zároveň upozornila na to, že sektor verejného zdravotného poistenia je v červených číslach. Union zdravotná poisťovňa odmieta, že by "uzatvorila" schvaľovanie úhrady liekov na výnimku. Zdravotná poisťovňa zároveň pripomenula, že opakovane upozorňovala na nesprávnosť krokov v oblasti liekovej politiky rezortu zdravotníctva, ale aj na nesprávnosť nastavenia programového rozpočtovania.