MEDI Noviny 23. 09. 2023

Sezóna 1 - Epizóda 26

23.09.2023

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • V počte návštev špecializovaných ambulancií patria Slováci na čelo krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

  • rakovina krčka maternice spôsobená vírusom HPV je druhým najčastejším typom rakoviny na Slovensku, ktorá postihuje ženy v reprodukčnom veku,

  • Slovenská lekárska komora čelí vážnym problémom.

V počte návštev špecializovaných ambulancií patria Slováci na čelo krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Na tlačovej besede Kresťanskodemokratického hnutia v utorok 19.9.2023 na to upozornila expertka strany na špecializovanú ambulantnú starostlivosť a župná poslankyňa Andrea Baníková. Podľa nej to potom vedie k tomu, že sú lekári preťažení. KDH chce preto motivovať všeobecných lekárov, aby využívali svoje kompetencie a manažovali pacientov potiaľ, pokiaľ im to dovolia ich možnosti. Všeobecní lekári by podľa nej mali posielať pacientov k špecialistom len s vážnymi diagnózami. Podľa Baníkovej by sa tiež mala zvýšiť dostupnosť lekárov pre ľudí.  

Rakovina krčka maternice spôsobená vírusom HPV je druhým najčastejším typom rakoviny na Slovensku, ktorá postihuje ženy v reprodukčnom veku. Vďaka očkovaniu v niektorých krajinách klesol výskyt rakoviny krčka maternice o 87 % až 97 %. Ministerstvo zdravotníctva SR chce preto rozšíriť nárok na bezplatné očkovanie proti vírusu HPV aj na ďalšie vekové skupiny detí. Kategorizačná komisia pre lieky už odporučila zmeniť indikačné obmedzenie vakcín proti HPV a rozšíriť plnú úhradu vakcín proti HPV pre dievčatá a chlapcov aj v 14. a 15. roku života. Ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, malo by sa uplatňovať od 1. decembra tohto roka. Na Slovensku sa od mája minulého roka zaviedlo bezplatné očkovanie proti vírusu HPV pre chlapcov a dievčatá v 13. roku života. Bezplatné očkovanie prinieslo v roku 2022 výrazné zvýšenie zaočkovanosti voči infekcii vírusom HPV oproti roku 2021.

Viac než dve tretiny starších dievčat a dve pätiny starších chlapcov prežívali vlani dve alebo viac zdravotných ťažkostí viac ako raz do týždňa. Za posledné štyri roky stúpol výskyt psychických ťažkostí u starších dievčat o približne 20 percent a fyzických ťažkostí o približne desať percent. Vyplýva to zo štúdie Health Behaviour in School Aged Children Slovensko 2021/2022. Národná správa prezentuje hlavné zistenia týkajúce sa zdravia a so zdravím súvisiaceho správania 11-, 13- a 15-ročných školákov. Podľa hlavnej odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast Eleny Prokopovej pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiace opatrenia ako zatvorenie škôl, online vyučovanie, zrušenie športových a voľnočasových aktivít, obmedzenie sociálnych kontaktov, ako aj samotné ochorenie COVID-19 mali negatívny dosah na fyzické aj duševné zdravie školákov. Liek na bolesť hlavy, brucha, chrbta alebo zubov aspoň raz do mesiaca užívali minulý rok tri štvrtiny starších dievčat a dve pätiny starších chlapcov. U detí je problémom aj nedostatočná dĺžka a kvalita spánku, najmä u starších dievčat.

Dlhy nemocníc voči Sociálnej poisťovni rastú čoraz rýchlejšie. Ku koncu júna dosiahli 325,3 milióna eur, za prvých šesť mesiacov tohto roka tak stúpli o 108 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až jún tohto roka. Najvýraznejšie sa voči Sociálnej poisťovni zvyšujú dlhy štátnych nemocníc. Ku koncu prvého polroka predstavovali cez 298 miliónov eur, pričom len oproti máju vzrástli o 16,2 milióna eur. Sociálne odvody za svojich zamestnancov ku koncu júna neplatilo 15 zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a rezortov obrany a vnútra. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu júna pohľadávky v hodnote 27,3 milióna eur. V porovnaní s koncom mája sa pohľadávky poisťovne voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 988-tisíc eur. 

Na Slovensku vynakladáme v zdravotníctve na jedného občana oveľa nižšiu sumu ako v susednej Českej republike. Kým u nás ročné výdavky na jedného občana dosahujú 1 513 eur, u našich západných susedov je to 2 632 eur. V Európskej únii priemerné ročné výdavky na občana dosahujú až 3 521 eur. Upozornil na to prezident Slovenskej lekárskej komory Pavel Oravec. Podľa neho je preto potrebné zvýšiť platby za poistencov štátu. Žiada tiež vznik doplnkového zdravotného pripoistenia a transparentných úhradových mechanizmov. Prezidenti Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory iniciovali diskusné stretnutie so zdravotníckymi expertmi politických strán o zdravotníckom sektore na Slovensku. Predstavitelia všetkých troch komôr apelujú na tieňových ministrov zdravotníctva, aby pri riešení krízovej situácie v zdravotníctve viedli dialóg a opierali sa o konštruktívne riešenia odborníkov z praxe.

Slovenská lekárska komora čelí vážnym problémom. Ako uviedol jej prezident Pavel Oravec, vo vedení komory sú zásadné spory, ktoré zrejme budú viesť k jeho odvolaniu. Malo by sa tak stať na mimoriadnom sneme komory, ktorý sa má konať 6. októbra. Tento snem sa pritom uskutoční len pár hodín pred konaním riadneho snemu komory. Dôvodom sporov je podľa Oravca vykonaný audit, ktorý poukázal na vážne nedostatky v činnosti komory. Podľa jeho slov väčšina fakty ignoruje, vznikli nečakane osobné, ostré a miestami až vulgárne situácie. Výsledky auditu podľa prezidenta lekárskej komory nemožno ignorovať, keďže komora musí podľa neho fungovať zákonne a transparentne. Ide o problémy s postupom pri registrácii, neporiadok v dátach o lekároch či problémy s ochranou osobných údajov o lekároch. Členovia komory sa Oravcovi podľa jeho slov vyhrážali žalobami, aj hrozbou trestného oznámenia. V súčasnosti je kvôli sporom zablokovaná činnosť vedenia komory. 

Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič podpísal vyhlášku, ktorou sa upravujú pevné body ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Vyhláška sa začne uplatňovať od 1. októbra tohto roka. Rezort zdravotníctva zmeny zdôvodňuje záujmom stabilizovať pediatrickú ambulantnú starostlivosť na Slovensku a zachovať fungovanie pohotovostných služieb pre deti. Presunom pevných bodov ambulancií pohotovostných služieb sa majú lekári koncentrovať do funkčných tímov a zároveň priblížiť ich k nemocniciam, aby boli zabezpečené aj laboratórne vyšetrenia, či zobrazovacie metódy. Pevné body sa približujú k nemocniciam, vďaka čomu bude podľa rezortu zdravotníctva zabezpečená nadväznosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti v prípade potreby. Cieľom je, aby v pevných bodoch slúžilo minimálne 15 lekárov. Bez prijatia týchto stabilizačných opatrení je podľa ministerstva ohrozená aj udržateľnosť dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast.

Rizikové skupiny ľudí by mali na jeseň zvážiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Odporúča to hlavný hygienik SR Ján Mikas i Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s očakávaným nárastom akútnych respiračných ochorení počas chrípkovej sezóny. Očkovanie by malo byť dostupné aj bez objednania. Zavádzanie celoplošných opatrení sa nateraz nepredpokladá. Ako upresnil Mikas rizikové skupiny sú starší ľudia nad 60 rokov, ľudia so závažnými chronickými ochoreniami, tehotné ženy, obézni ľudia, klienti sociálnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci a pracovníci v sociálnej starostlivosti, ale aj ľudia, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti. V rámci očkovacej stratégie na jeseň 2023 bude po celom Slovensku k dispozícii 29 očkovacích miest. Ich mapu rezort zverejní na webe.

Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra. Pripomenul to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Apeluje na nich, aby boli obozretní. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Ako skonštatovala predsedníčka úradu Renáta Bláhová aktuálne je možné podanú prihlášku kedykoľvek až do 31. októbra kalendárneho roka vziať späť, a to aj bez udania dôvodu. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".