Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

Sezóna 1 - Epizóda 12

24.05.2023

Ďalšia epizóda »

Popáleniny, latinsky combustio, sú poranenia, ktoré vznikli vonkajším pôsobením  teploty alebo svetla na povrch ľudského tela. Vytvárajú sa pri zahriatí tkaniva nad kritickú hodnotu, čo vedie k denaturácii bunkovej bielkoviny. Hĺbka a rozsah poranenia závisí od množstva termálnej energie, kontaktnej plochy, vodivosti tkaniva a času expozície. Na popáleniny sa lieči 1 % obvateľov ročne, z toho 3 % je hospitalizovaných. 

Najčastejšie príčiny popálenín:

  • horúce tuhé telesá, tekutiny, pary a plyny od 50°C (60 %)
  • pôsobením plameňa, horiacim odevom, výbuchom (25 %)
  • žiarením (Slnko, solárium, RTG žiarenie)
  • mechanickým trením
  • chemickými látkami 
  • elektrickým prúdom 

Poranenia horúcou tekutinou sú častejšie u malých detí a u žien, poranenia ohňom u mužov, ¼  úmrtí je spôsobená popálením a ¾ udusením dymom.