Anestézia - jej druhy a možnosti

Sezóna 1 - Epizóda 13

25.05.2023

Každý spôsob anestézie má svoje výhody, nevýhody a riziká. Anesteziológ navrhuje na základe zdravotného stavu pacienta a plánovaného výkonu najvhodnejší typ anestézie. Podľa rozsahu pôsobenia anestézie ju rozdeľujeme na celkovú a lokálnu.

Každý typ alergickej reakcie na akékoľvej použité anestetikum v minulosti je nutné lekárovi povedať a opakovať každému novému zdravotnému personálu.

Celková anestézia

Celková anestézia by sa dala definovať ako riadené vyradenie vedomia alebo riadené bezvedomie. V širšom ponímaní zahŕňa aj anelgéziu a svalovú relaxáciu, ktoré sú potrebné na chirurgický výkon. Celková anestézia pozostáva z troch základných zložiek:

  • Vyradenie vedomia
  • Vyradenie vnímania bolesti
  • Svalová relaxácia

Na základe týchto zložiek sa využívajú aj lieky, ktoré pôsobia na jednotlivé zložky anestézie. Inhalačné a intravenózne anestetiká vyradia vedomie, analgetiká vyradia vnímanie bolesti a svalové relaxanciá znížia svalový tonus. Preto je nutné podávať kombinácie liekov. 

Úvod do celkovej anetézie

Úvod predstavuje prvú časť celkovej anestézie. Uspatie prebieha buď priamo na operačnej sále alebo v miestnosti pred operačnou sálou, ktorá je na to určená. Pred uspatím pacienta predchádza zabezpečenie žilového vstupu a monitorovanie vitálnych (životných) funkcií. Podá sa hypnotikum, najčastejšie práve cez vytvorený žilový vstup, analgetikum (liek proti bolesti) a podľa potreby svalové relaxancium. Následne sa zabezpečí priechodnosť dýchacích ciest a pripojí sa ansteziologický prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu. To neplatí pri krátkych zákrokoch, kde je ponechané spontánné dýchanie.

Ďalšie dve fázy celkovej anestézie sú vedenie anestézie a ukončenie. Vedenie spočíva v udržiavaní všetkých troch zložiek anestézie počas celého času zákroku, počas ktorého dochádza aj k spolupráci medzi chirurgom a anesteziológom.            

Ukončenie anestézie

Prebudenie sa dosiahne zastavením prívodu anestetík a iných látok, ktoré sa použili. Látky sa začnú postupne metabolizovať. Je nutné správne načasovanie vzhľadom na chirurgický výkon. Po dosiahnutí dostatočného spontánneho dýchania a vedomia, s čím je spojený aj návrat obranných reflexov, je odstránená pomôcka na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a pacient je odvezený z operačnej sály na prebúdzaciu izbu. 

Starostlivosť po anestézii

Po prebudení je potrebné sledovať vitálne funkcie, stabilizovať kardiovaskulárny systém, dostatočné dýchanie, vedomie, bolesť a stabilizovať ich na primeranej úrovni. Na to slúžia prebúdzacie izby, kde je pacient privezený priamo z operačnej sály. Po približne 30 až 60 minútach je pacient v dobrom stave preložený na oddelenie.  

Regionálna anestézia

Na rozdiel od celkovej anestézie, pri regionálnej dochádza k vyradeniu vnímania bolesti a citlivosti len na určitej časti tela. Lokálne anestetiká sú aplikované do tesnej blízkoti periférnych nervov, nervových pletencov alebo miechových koreňov a dokážu na určitý čas zablokovať prenos nervových vzruchov.

Komplikácie lokálnej anestézie:

  • Lokálne – infekcia, hematóm (modrina)
  • Systémové – tŕpnutie pier, jazyka a nepríjemná chuť v ústach, strata vedomia, kŕče

Topické anestetiká

Sú to lokálne anestetiká aplikované vo forme roztoku, mastí alebo gélu priamo na kožu alebo sliznice. Najčastejšie sa využíva pred zákrokmi ako je gastrofibroskopia, alebo v ORL lekárstve a estetickej medicíne. 

Infiltračná anestézia

Princíp spočíva v infiltrácii lokálneho anestetika priamo do miesta incízie (rezu) alebo do blízkosti. Nie je však podávané k nervovým vláknam. Najčastejšie sa využíva pri krátkych a malých zákrokoch na koži, napríklad chirurgické odstránenie znamienka. Kontraindikovaná je v prípade porúch zrážania krvi a v blízkosti infekcie a zápalu.

Periférne nervové blokády

Ide o cielené podávanie lokálneho anestetika do blízkosti konkrétnych periférnych nervov, ktoré inervujú konkrétnu oblasť. Najčastejšie sa využíva, keď ide o zákroky na končatinách alebo na krku.

Spinálna anestézia

Je to jedna z najstarších, najpoužívanejších a najúčinnejších techník regionálnej anestézie. Má rýchly nástup účinku, spravidla do niekoľkých minút. Indikovaná je pri operáciách na dolnej polovici tela pod úrovňou pupku. Kontraindikovaná je v prípade poruchy zrážania krvi alebo ak sú užívané lieky proti zrážaniu krvi. Najčastejšie nežiadúce účinky sú nízky krvný tlak, nižšia frekvencia srdca, infekcia v mieste vpichu.

Epidurálna anestézia

Ide o podobný typ ako je spinálna anestézia ale aplikuje sa do iného priestoru. Výhodou je možnosť zavedenia katétra, ktorým je možné dopĺňať anestetiká opakovane. Často sa to využíva napríklad pri liečbe pooperačnej bolesti pri veľkých hrudných a brušných operáciách. A asi najznámejší výkon, pri ktorom sa využíva je pôrod. Kontraindikácie a nežiadúce učinky sú rovnaké ako pri spinálnej anestézii. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".