Syndróm bieleho plášťa

Sezóna 1 - Epizóda 15

17.05.2023

Nasledujúca epizóda »

Syndróm bieleho plášťa je stav, ktorý sa prejavuje zvýšeným krvným tlakom (hypertenziou) v lekárskej ambulancii alebo klinickom prostredí, pričom mimo týchto prostredí je krvný tlak normálny. Nazýva sa tak podľa bieleho plášťa, ktorý nosia lekári, a ktorý môže u niektorých pacientov vyvolávať úzkosť a stres.

Prejavuje sa tým, že krvný tlak pacienta je merateľne vyšší pri návšteve lekára alebo pri zdravotných vyšetreniach, ale keď je krvný tlak meraný mimo lekárskeho prostredia, napríklad doma, je často v normálnom rozsahu. Pacienti so syndrómom bieleho plášťa často prejavujú úzkosť, napätie a strach zo zdravotných vyšetrení a to vedie k dočasnému zvýšeniu krvného tlaku.

Príčina tohto syndrómu nie je úplne presne známa, ale predpokladá sa, že ide o reakciu na stres a úzkosť spojenú so situáciou návštevy lekára. Psychologické faktory môžu spôsobiť dočasné zvýšenie krvného tlaku u týchto pacientov. Je dôležité si uvedomiť, že syndróm bieleho plášťa nie je samostatné ochorenie, ale skôr stav, ktorý môže ovplyvniť meranie krvného tlaku.

Pretože syndróm bieleho plášťa môže vytvárať falošné vyššie hodnoty krvného tlaku, môže byť ťažké správne diagnostikovať skutočnú hypertenziu u pacientov s týmto syndrómom. Lekár môže zvážiť opakované meranie krvného tlaku mimo klinického prostredia alebo použitie monitorovania krvného tlaku doma, aby získal presnejšie údaje o krvnom tlaku pacienta.

Ak sa prejavujú symptómy úzkosti a stresu pri návšteve lekára a môžete mať syndróm bieleho plášťa, je dôležité o tom hovoriť so svojim lekárom. S týmto poznatkom môže lekár prispôsobiť postup merania krvného tlaku a spolupracovať s pacientom na zmiernení stresu a úzkosti spojených so zdravotnými vyšetreniami.

V spolupráci s detskou poliklinikou Dr. Martinko.