Predoperačné anesteziologické vyšetrenie

Sezóna 1 - Epizóda 16

Ďalšia epizóda »

Anesteziologické vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú pred plánovanou operáciou, ktorá bude prebiehať v celkovej alebo lokálnej anestézii. Vyšetrenie slúži na zhodnotenie zdravotného stavu a identifikáciu chorôb, ktoré môžu vyžadovať špeciálny prístup počas anestézie. Zároveň slúži na zhodnotenie rizika, ktoré s anestéziou prichádza. Počas vyšetrenia dochádza aj k poučeniu pacienta a k podpisu informovaného súhlasu s podaním anestézie. 

Vyšetrenie sa vykonáva na ambulancii anesteziológie a intenzívnej medicíny a je nutné mať výmenný lístok od odosielajúceho lekára, teda lekára, ktorý operáciu indikoval. Takéto vyšetrenie by nemalo byť pred operáciou staršie ako 3 mesiace, ideálne by malo byť vykonané 2 týždne pred operáciou. 

Na anesteziologické vyšetrenie je nutné si so sebou priniesť svoju zdravotnú dokumentáciu od svojho všeobecného lekára, spolu so správou od lekára, ktorý indikuje operačný zákrok. Zdravotná dokumentácia slúži pre anesteziológa ako prehľad o zdravotnom stave pacienta, ak by napríklad pri odoberaní anamnézy na niečo zabudol.

Vyšetrenie sa začína odoberaním anamnézy, teda základných údajov o zdravotnom stave pacienta. Počas anamnézy sa zisťujú informácie ako sú:

 • aktuálne prebiehajúce ťažkosti pacienta
 • prítomnosť ochorení spojené s kardiovaskulárnym, respiračným, urogenitálnym a nervovým systémom, očné ochorenia (glaukóm), endokrinologické ochorenia (diabetes mellitus, porucha štítnej žľazy), porucha pečene, geneticky podmienené ochorenia alebo onkologické ochorenia a poruchy zrážania krvi
 • dlhodobo užívané lieky na predpis ale aj na voľný predaj
 • alergie na lieky, potraviny, chemikálie, dezinfekčné prostriedky, anestetiká alebo leukoplast
 • informácie o predchádzajúcej podanej anestézii, či už lokálnej alebo celkovej a prípadne komplikácie, ktoré sa v spojitosti s anestetikom vyskytli (horšie budenie, žilová trombóza, alergia, vracanie po operácii)
 • predchádzajúce operácie a hospitalizácie
 • ochorenia, ktoré sa vyskytujú v rodine
 • ochorenia svalov alebo prítomnosť stuhnutia žuvacích svalov po vypití kávy
 • prítomnosť zubnej protézy alebo implantátov
 • abúzy - pitie alkoholu, fajčenie, užívanie návykových látok
 • podané transfúzie v minulosti
 • prítomnosť kŕčových stavov (epilepsia, febrilné kŕče)

Po dôslednej anamnéze nasleduje klinické vyšetrenie, pri ktorom sa hodnotí:

 • stav respiračného a kardiovaskulárneho systému
 • stav pečene a obličiek, vnútorného prostredia
 • imunitný stav, ochorenia pohybového aparátu
 • stav a anomálie chrupu a ústnej dutiny
 • vyhodnocuje sa schopnosť otvorenia úst a viditeľnosť podnebných oblúkov
 • pohyblivosť krčnej chrbtice
 • periférny žilový systém
 • možné tehotenstvo
 • zrážanie krvi
 • stupeň hydratácie a bolesti

Vykonané vyšetrenia sa zaznamenávajú do anestetického záznamu, kde sa zapisuje aj hodnota tlaku krvi a teploty, frekvencia pulzu a dýchania, telesná hmotnosť a výška. 

EKG vyšetrenie a jeho indikácie

EKG (elektrokardiografické vyšetrenie) je indikované u:

 • U dospelých nad 40 rokov alebo u mladších, ktorí majú prítomné rizikové faktory spojené s kardiologickými ochoreniami
 • U detí, ktoré majú príznaky a ťažkosti srdcových ochorení

EKG by nemalo byť staršie ako 2 týždne pred plánovanou operáciou. 

Laboratórne vyšetrenie

Štandartné predoperačné laboratórne vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia:

 • krvného obrazu - hemoglobín, hematokrit, erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (biele krvinky), trombocyty (doštičky)
 • biochémie - glykémia (hodnota glukózy v krvi), minerálne látky (sodík, draslík v sére), pečeňové parametre (AST, ALP, GMT, AST), obličkové parametre (kreatinín, urea)
 • krvnej skupiny
 • funkcie a parametre zrážania krvi

Iné laboratórne vyšetrenie sa dopĺňa podľa zdravotného stavu konkrétneho pacienta. 

Zhodnotenie anesteziologického rizika podľa ASA

Konečným výsledkom anesteziologického vyšetrenia je zhodnotenie zdravotného stavu pacienta a zhodnotenie rizika, ktoré hrozí počas operačného zákroku. Podľa ASA (American Society of Anestesiologists) sa určuje stupeň rizika do stupnice:

 1. nie je prítomná organická, fyziologická, biochemická ani psychická porucha
 2. ľahká celková choroba alebo choroba bez obmedzenia funkčnej výkonnosti
 3. ťažká závažná celková choroba s obmedzením funkčnej výkonnosti
 4. ťažká celková choroba, ktorá ohrozuje život pacienta bez ohľadu na to, či sa podrobí operačnému zákroku alebo nie
 5. Pecient, pre ktorého je operačný zákrok poslednou možnosťou záchrany života

Následne sa spolu s pacientom vytvára anesteziologický plán, do ktorého sú zahrnuté pridružené ochorenia, ktoré pacient má (cukrovka, ischemická choroba srdca alebo zápal respiračného systému a iné) a v spolupráci s príslušným lekárov zavádza opatrenia, aby bol priebeh anestézie optimálny. Určuje sa spôsob anestézie - celková alebo regionálna.

Anesteziológ zároveň určuje spôsob premedikácie - môže ísť o podanie lieku na upokojenie alebo iné lieky, ktoré uľahčia uvedenie pacienta do anestézie a uvedie aj úroveň monitorovania životne dôležitých funkcií počas operačného výkonu a po operácii. 

Počas vyšetrenia prebieha aj vysvetlenie priebehu operácie a pokyny pred samotným zákrokom, ako sú napríklad odstránenie odnímateľných protéz a šperkov. Pacient na záver podpisuje informovaný súhlas. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".