Bariatrická chirurgia

Sezóna 1 - Epizóda 6

10.05.2023

Je to chirurgické odvetie, ktoré sa venuje problematike závažnej obezity. Niekedy sa označuje aj ako metabolická chirurgia. Formovanie bariatrických chirurgických postupov sa začali v 60. Rokoch 20. Storočia a hlavná snaha bola redukcia nadmernej hmotnosti. Neskôr sa chirurgovia a obezitológovia zamerali aj na iné opodstatnenia bariatrickej chirurgie, hlavne na pridružené ochorenia, ktoré s nadmernou hmotnosťou súvisia. 

Je to skupina chirurgických postupov, ktoré vykonávajú zmenu v tráviacom systéme, ktoré vedú k zníženiu telesnej hmotnosti. Účinok spočíva v obmedzení množstva prijatej potravy alebo znižujú absorbciu živín z tráviaceho traktu. V niektorých prípadoch sa kombinujú oba mechanizmy.

Klasifikácia obezity

Svetovo najrozšíerenejšou metódou, ktorá je využívaná na klasifikáciu obezity je BMI (body mass index), index telesnej hmotnosti, ktorý sa vyjadruje v kg/m2.  Podľa BMI rozlišujeme:

  • Normálna váha – BMI 18,5 – 24,9 
  • Nadváha – BMI 25 – 29,9 (mierne riziko)
  • Obezita 1. Stupňa – BMI 30-0 – 34,9 (stredné riziko)
  • Obezita 2. Stupňa – BMI 35,0 – 39,9 (vysoké riziko)
  • Obezta 3. Stupňa – BMI viac ako 40 (život ohrozujúce riziko)

BMI index sa dá jednoducho vypočítať na webových stránkach, po zadaní údajov ako je vek, hmotnosť a výška.      

Indikácie

V roku 2013 boli predstavené aktualizované odporúčania pre metabolickú a bariatrickú chirurgiu. Základná indikácia stále zostáva redukcia hmotnosti a jej udržiavanie v dlhodobom čase, kedy žiadny ne – chirurgický postup nie je dostačcujúci. Chirurgické postupy je možné využiť pri obezite rôzneho stupňa.  

Bariatrické postupy 

Svetová federácia pre chirurgiu obezity a metabolikých chorôb (IFSO) definovala štandartné postupy, medzi ktoré patrí rukávová resekcia žalúdka (SG), ktorá sa v súčastnosti vykonáva najčastejšie na svete, vrátane Slovenska. Druhým najčastejšie vykonávaným postupom je vytvorenie gastrického bypassu (žalúdkový bypass), v rôznych modifikáciách. Ďalej je to operácia SADI – S (single anastomosis duodeno – ileal with sleeve gastrectomy), kedy dochádza k spojeniu rukávovej resekcie a duodenoileálnej anatomózy. Tento postup sa najčastejšie vykonáva ako sekundárny postup potom, ako zlyhala primárna operácia.

Endokopické postupy

Prehľad súčasných metód bol uvedený v roku 2016 a na Slovensku sa využíva len zavedenie žalúdočného balóna, ktorá sa využíva ako príprava pre extrémne obéznych pacientov (BMI nad 60kg/m2). Od endoskopických metód sa predpokladalo vytvorenie menej invazívnych postupov, pri ktorých nie je potrebné uvedenie do celkovej anestézie, zatiaľ sa však v širšom rozsahu neuplatnili.

Komorbidity spojené s obezitou

Využitie bariatrickej chirurgie nemá svoje uplatnenie len v estetickom slova zmysle, má široký význam pri predchádzaní rizík, ktré spočívajú z nadmernej hmotnosti. Obezita je spojená s vážnym výskytom kardiovaskulárnych ochorení, vznikom diabetu druhého typu, s rizikom vzniku náhlych cievnych mozgových príhod, ktoré majú charakter život – ohrozujúceho stavu, ktorý mimo to dokáže pacienta vo vysokej miere invalidizovať. Mimo to sú s obezitou spojené mnohé respiračné ochorenia, gastrický reflux a je to aj vysoká záťaž na pohybový aparát.  Zároveň je redukcia hmotnosti veľmi významná aj z hľadiska finančného, pretože to znižuje celkové náklady na následnú možnú zdravotnú starostlivosť. 

Operácia 

Aj pri bariatrickej chirurgii je nutné mať pred operáciou spravené internistické a anesteziologické predoperačné vyšetrenie, doplňuje sa posudok a správa od obezitológa a diabetológa, prípadne iné vyšetrenia. Operácie prebiehajú v celkovej anestézii. Dnes sa v širokej miere využívajú laparoskopické postupy, pri ktorých nie je nutné vykonávať veľké rezné rany, stačia 3-4 malé otvory, ktoré majú pozitívny efekt vrámci rekonvalescencie. Doba hospitalizácie býva približne 3 – 5 dní. 

Postup závisí od samotnej situácie, do úvahy sa berie mnoho faktorov, ako je BMI, životospráva, predchádzajúce operácie, pridružené ochorenia a celkový zdravotný stav pacienta. 

Komplikácie

Každá operácia je spojená s určitým mierom rizika. Medzi hlavné riziká zaraďujeme:

  • Riziko krvácania
  • Infekcia
  • Tromboembolické riziko
  • Riziko poškodenia respiračného a tráviaceho systému
  • Alergické reakcie na anestéziu

Po operácii

Operácia pre pacienta nepredstavuje konečné riešenie, nutné je dodržiavať zdravý životný štýl, zvýšiť fyzickú aktivitu a až potom je možné maximálne využiť efekt bariatrickej chirurgie. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".