Artériová hypertenzia (AH)

27.01.2023

Alebo inak povedané vysoký krvný tlak, patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, vrátane mozgovej cirkulácie. Je definovaná ako zvýšenie krvného tlaku nad 140/90 mmHg a je to zároveň hranica, kedy prevyšuje benefit liečby nad jej rizikami. V Európskej dospelej populácii je prevalencia AH 30-45 %. Muži sú postihnutí 1,2 x častejšie ako ženy. Výskyt sa s s vekom zvyšuje, nad 60 rokov je prevalencia nad 60 %.

Rozlišujeme AH primárnu (esenciálna), ktorá je dominantnejšia v prevahe výskytu (90 %) a príčinu jej vzniku nepoznáme a sekundárnu, kedy je artériová hypertenzia podmienená iným ochorením.

Klasifikácia

Podľa najnovších odporúčaní (2018) hodnoty krvného tlaku klasifikujeme do štyroch základných kategórií:

 • Optimálny tlak
 • Normálny tlak
 • Vyšší normálny tlak
 • Artériová hypertenzia 1. až 3. stupňa

Existuje ešte tzv. syndróm bieleho plášťa, ide o pomerne častý jav, kedy sa strach a nervozita zo zdravotníckeho prostredia a personálu prejaví práve zvýšením krvného tlaku.

Kategória hypertenzie

Systolický tlak (mmHg)

 

Diastolický tlak (mmHg)

Optimálny tlak

              do 120

      a

                   do 80

Normálny tlak

             120-129

  a/alebo

                   80-84

Vyšší normálny tlak

             130-139

  a/alebo

 

                   85-89

AH 1. stupňa

             140-159

  a/alebo

 

                   90-99

AH 2. stupňa

             160-179

  a/alebo

 

                 100-109

AH 3. stupňa

              nad 80

  a/alebo

 

                 nad 110

Izolovaná systolická hypertenzia

              nad 140

       a

                  nad 90

 Rizikové faktory:

 • Vek
 • Nadváha/obezita
 • Výskyt hypertenzie v rodine
 • Nadmerný príjem soli
 • Nadmerné užívanie alkoholu
 • Stres
 • Fajčenie

Klinický obraz

Je veľmi variabilný, v závislosti od stupňa, prípadne od pridruženého orgánového poškodenia a značná časť pacientov nemusí mať príznaky žiadne. Často sa hovorí, že AH nebolí a to je na nej práve také nebezpečné, pretože pacienta mnohokrát neobťažuje a nemá potrebu vyhľadať lekára. Medzi príznaky AH môžeme zaradiť:

 • Bolesť hlavy
 • Búšenie srdca
 • Závraty
 • Zhoršené videnie
 • Nevoľnosť

Screeningové vyšetrenie 

Využíva sa na skoré zachytenie rizikových faktorov a prípadné orgánové poškodenie, ktoré sa ešte klinicky neprejavuje. Prebieha v ambulancii všeobecného lekára počas preventívnej prehliadky.

Diagnostika

Základom diagnostiky je meranie krvného tlaku v ordinácii všeobecného lekára, vhodné je aj domáce meranie. V prípade nutnosti je možné využiť aj 24 hodinové meranie, ide o tzv. Holter monitoring. Meranie krvného tlaku má určité zásady, aby nedošlo k nad diagnostikovaniu AH. 

Zásady merania krvného tlaku:

 • TK sa meria aspoň 10 minút po príchode do ambulancie
 • Miestnosť má byť primeranej teploty
 • Meranie prebieha v sede na hornej končatine s voľne podloženým predklaktím vo výške srdca
 • Ak ide o 1. meranie, tak  meranie sa vystrieda na oboch končatinách
 • Nesmú byť prekrížené dolné končatiny
 • Meranie opakujeme 3x, s odstupmi a výsledný tlak je priemer 2. a 3. hodnoty
 • Dostatočne veľká manžeta

Liečba:

 1. zníženie telesnej hmotnosti s nadváhou a obezitou, obmedzenie soli do 5g/deň, dostatočná telesná aktivita (30-45 minút / 4-5x týždenne), obmedzenie alkoholu, prestať fajčiť, zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny, skonzultovať užívané lieky s lekárom, vyhýbať sa stresu.
 2. na liečbu hypertenzie sa využíva skupina liečiv označovaných ako antihypertenzíva. V dnešnej dobe už predstavuje veľmi pestrú paletu liečiv, ktoré sa od seba líšia v mechanizme účinku a prítomnosti nežiadúcich účinkov. Medzi základné skupiny zaraďujeme:
 • ACE inhibítory (Perindopril)
 • Beta - blokátory (Carvedilol)
 • Blokátory vápnikových kanálov  (Amplodipín)
 • Diuretiká (Furosemid)

Dôležité je si uvedomiť, že účinný liek na artériovú hypertenziu je ten, ktorý je užitý. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".