Tako-tsubo kardiomyopatia (syndróm zlomeného srdca)

20.05.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Tako-tsubo kardiomyopatia nazývané aj syndróm zlomeného srdca patrí do skupiny ochorení s názvom kardiomyopatie. Kardiomyopatia znamená štrukturálne a funkčné poškodenie myokardu, no zároveň sú vylúčené iné príčiny postihnutia myokardu (hypertenzia, ischemická choroba srdca, poškodenie chlopní). Pri tako-tsubo kardiomyopatii nastáva prechodná systolická dysfunkcia srdcového svalstva, ktorá imituje akútny koronárny syndróm. Líši sa tým, že počas angiografického vyšetrenia sa nezachytí nepriechodnosť koronárnych artérií ako je to typické pri infarkte myokardu. Prevažne postihuje ženskú populáciu v postmenopauzálnom veku.

Príčina

Príčina ochorenie nie je úplne známa. Ide pravdepodobne o kombináciu genetickej predispozície, pôsobení katecholamínov (stresových hormónov) na myokard a mikrocirkuláciu srdcového svalu. Vo väčšine prípadov je to reakcia na fyzické či emocionálne vypätie. Ide najmä o silné stresové faktory ako strata rodinného príslušníka, prírodné katastrofy, násilie a iné.

Klinické príznaky

Klinické príznaky napodobňujú príznaky akútneho infarktu myokardu. Ide o náhle vzniknuté bolesti na hrudníku, ťažkosti s dýchaním, závrate, synkopy. 

Diagnostika 

Podozrenie na ochorenie sa vyjadrí pri typických klinických príznakoch a zmenách na EKG typu infarktu myokardu alebo zvýšených kardiálnych enzýmoch. Typický obraz sa zachytí na echokardiografickom vyšetrení a to dôkazom prechodnej regionálnej dysfunkcie ľavej komory. Pacient vždy podstupuje angiografické vyšetrenie na vylúčenie oklúzie alebo nepriechodnosti koronárnych artérií a akútneho koronárneho syndrómu. V niektorých prípadoch sa dopĺňa magnetická rezonancia na vylúčenie myokarditídy.  

Liečba

Pacienta je nutné hospitalizovať a monitorovať kvôli možným komplikáciám. Zvyčajne ide o prechodný stav, stačí podporná liečba a tlmenie stresu. V menšine prípadov sa môže vyskytnúť komplikácia ako šok a akútne srdcové zlyhanie čo vyžaduje urgentnú liečbu. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".