Hypertenzná kríza

20.06.2022

Tichý zabijak, život ohrozujúci stav charakterizovaný náhlym a prudkým zvýšením krvného tlaku. Sprevádza ho riziko poškodenia a zlyhania životne dôležitých orgánov, vyžaduje si okamžitú liečbu. V prvom rade sa hypertenzná kríza spája s nervovým systémom, zmena mozgových funkcií prebieha zväčša spoločne so zrakovými prejavmi. Následne sa vyskytujú príznaky poškodenia až zlyhania srdcovo - cievneho systému a obličiekDlhé roky môže prebiehať bezpríznakovo. 

Zdravotné ťažkosti sa objavia následne až po narušení funkcie konkrétneho orgánu či orgánového systému. Vysoký krvný tlak sa môže vyskytovať tiež po nadmernej fyzickej aktivite, psychickom preťažení. Hypertenzia ako ochorenie sa hodnotí vtedy, ak sa krvný tlak trvalo zvýši nad hodnotu: 140 / 90 mmHG .K nameraniu hodnoty tlaku nad túto hranicu musí byť v minimálne dvoch nezávislých meraniachDelíme ju na primárnu a sekundárnu.

Primárna = esenciálna, ktorá nemá známu príčinu.

Sekundárna = vzniká na základe iného ochorenia, môže byť choroba obličiek, hormonálne zmeny, preeklampsia až eklampsia u tehotných žien a iné.

Príznaky

 • Bolesť vystreľujúca medzi lopatky 
 • Malátnosť 
 • Porucha reči 
 • Bolesť na hrudníku 
 • Triaška 
 • Bezvedomie 
 • Bledosť 
 • Bolesť brucha 
 • Bolesť hlavy 
 • Bolesť v nadbrušku 
 • Búšenie srdca 
 • Dýchavičnosť 
 • Nevoľnosť 
 • Točenie hlavy - vertigo 
 • Bielkovina v moči 
 • Dezorientácia časom a miestom 
 • Dvojité videnie 
 • Hučanie v ušiach - Tinitus 
 • Krátkodobá strata vedomia - mdloba, synkopa, kolaps
 • Mikroskopická krv v moči
 • Modrá koža 
 • Nepravidelná činnosť srdca 
 • Opuch pľúc 
 • Opuch končatín 
 • Opuch 
 • Pocit horúčavy 
 • Pocit mravčenia - tŕpnutie 
 • Poruchy vedomia 
 • Tras 
 • Tlak na hrudníku 
 • Únava 
 • Úzkosť 
 • Vysoký krvný tlak 
 • Začervenanie očných spojoviek 
 • Zastreté videnie 
 • Zhoršenie zraku 
 • Zmätenosť 
 • Zrýchlený tep 
 • Zvracanie 

Rizikové faktory:

 • vyšší vek
 • pohlavie, častejšie u žien v období menopauzy (prechodu)
 • genetická predispozícia a rodinný výskyt
 • porucha rovnováhy vazomotorickej regulácie
 • nadváha a obezita
 • nadmerný príjem soli  NaCl
 • nedostatok horčíka, draslíka a vápnika v strave
 • fajčenie
 • alkoholizmus
 • nedostatok pohybu a sedavý spôsob života
 • celkovo zlá životospráva
 • negatívny vplyv životného prostredia, znečistenie

Emergentný stav

Sa opisujú situácie, ktoré sú typické akútnymnáhlym a prudkým zvýšením krvného tlaku z normálnej alebo zvýšenej hodnoty. So zvýšením tlaku sa spájajú pridružené závažné zdravotné ťažkosti. Tie vyplývajú z postihnutia cieľových orgánov, ako je mozog, srdcovo - cievny systém či obličky.

Emergentný stav = okamžitá liečba, v tomto prípade sa uvádza, že je nutná liečba do 1 hodinyZníženie tlaku krvi je nevyhnutné z dôvodu prevencie poškodenia orgánov, krvný tlak sa v tomto momente neznižuje až na hranicu normálnej hodnoty 120 / 80 mm Hg. Takto výrazné zníženie by spôsobilo nechcené nedokrvenie týchto dôležitých orgánovLiečba je väčšinou vnútrožilová parenterálna - podávaná mimo tráviaci trakt a stav si vyžaduje odsledovanie na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kde sa monitorujú základné životné funkcie a opakovane sa meria tlak krvi (TK).

Urgentné stavy

Urgentný stav sa opisuje významne zvýšená hodnota krvného tlaku, ale bez sprievodnej závažnej symptomatológie v tejto situácii je nutná liečba aby sa predišlo rozvoju stavu, prebieha počas niekoľkých hodín, postačuje liečba podávaná perorálne, teda ústami. 

Príčiny

Presná príčina hypertenznej krízy nie je do teraz objasnená. Avšak, uvádzajú sa niektoré stavy, ktoré sa na jej vzniku podieľajú. Najčastejším dôvodom tohto život ohrozujúceho stavu je neliečená alebo nedostatočne liečená primárna hypertenzia, či komplikácia sekundárnej hypertenzie.

príčiny hypertenznej krízy:

 • neliečená alebo nedostatočne liečená hypertenzia 
  • prvý prejav vysokého krvného tlaku
 • vynechanie liekov na vysoký krvný tlak - Rebound fenomén
 • nadmerná psychická záťaž a emočný stres
 • preeklampsia, eklampsia u tehotných žien
 • porucha funkcie obličiek
  • akútny zápal obličiek, akútna glomerulonefritída i u detí
 • infarkt srdcového svalu
 • krvácanie do mozgu alebo ischémia mozgu
 • mozgový tumor
 • nádorové ochorenie
 • úraz hlavy
 • pooperačné stavy
 • feochromocytóm
 • stimulačné drogy, kokaín, crack, pervitín, LSD

Kríza vo vyššej miere postihuje skupinu ľudí so sekundárnou hypertenziouzlou toleranciou antihypertenzívnej liečby,fajčiarov a ľudí so zlou socio - ekonomickou úrovňou.

Diagnostika

Spoliehame sa na anamnézu vyšetrenie fyziologických funkcií.

Dôležité otázky sú:

 1. je postihnutý liečený na hypertenziu? 
  • ak áno - ako dlho
 2. kontroluje si hodnoty krvného tlaku?
 3. aké lieky má na vysoký krvný tlak?
 4. nevynechal liečbu?
 5. nepil predtým alkohol, neužíval drogy?
 6. mal už podobný stav alebo hypertenznú krízu v minulosti?
 7. prekonal cievnu mozgovú príhodu, srdcový infarkt, má chronické srdcové zlyhávanie?
 8. má tieto ťažkosti: 
  • bolesť hlavy
  • bolesť na hrudi
  • búšenie srdca - palpitácie
  • sťažené dýchanie
  • poruchu zraku
  • závraty
  • prípadne iné ťažkosti...

Hodnotí sa závažnosť, a to podľa:  

 1. aktuálneho krvného tlaku
 2. pôvodného krvného tlaku
 3. rýchlosti zvýšenia.

Pri hypertenzii je nutné zistiť orgánové postihnutie. Klinický obraz vedie k potrebe špecialistukardiológ, internista alebo neurológ. V následnej dobe, ak do teraz nebola hypertenzia diagnostikovaná, i očný lekár a nefrológ. K základným vyšetreniam patrí meranie krvného tlaku, EKG, prípadne CT pri neurologickom deficite. Doplnia sa tiež krvné laboratórne vyšetrenie krvi. 

Liečba 

Základom je okamžitá liečba - hneď po diagnostikovaní. Cieľom je prevencia vzniku komplikácií v zmysle závažného ohrozenia zdravia a života. Okrem prekrvenia mozgu, srdca a pľúc pri tak vysokých hodnotách krvného tlaku sa v tele dejú rôznorodé negatívne zmeny.

V prípade výskytu závažných ťažkostí je dôležité privolať pomoc a postihnutého chrániť od fyzickej a psychickej záťažiV tomto prípade začína liečbu záchranná zdravotná služba. Ak je človek schopný a vyhľadá ošetrenie sám, tak praktický lekár či lekár v internej ambulancii, alebo urgentnom príjme.

Urgentný stav zväčša postačuje liečiť tabletovou formou, antihypertenzívami podávanými cez ústa perorálna liečba. Liečba by mala prebiehať do niekoľkých hodín od vzniku ťažkostí.

Emergentná forma vyžaduje nevyhnutnú a neodkladnú okamžitú liečbuktorá by mala byť poskytnutá do jednej hodiny od vzniku. Je potrebný intra-venózny prístup (i.v.) a parenterálna liečba (liečba podávaná mimo tráviaci trakt). Nutné je niekoľkohodinové odsledovanie, monitoring vitálnych funkcií a opakované meranie krvného tlaku. V tom prípade je najvhodnejšia hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti.Okrem antihypertenzív sa používajú i ostatné lieky, a to podľa pridružených ťažkostí. 

U detí sa postupuje v podstate rovnako. Avšak, vyšší dôraz patrí pre postupné a plynulé zníženie hypertenzie. Príliš rýchla normalizácia krvného tlaku by spôsobila zníženie prekrvenia životne dôležitých orgánov. K normálnym hodnotám sa približuje počas 12 - 48 hodín.

Prevencia

 • dodržiavanie liečby pri vysokom krvnom tlaku

 • sledovanie krvného tlaku

 • obmedzenie príjmu soli

 • redukcia hmotnosti pri nadváhe a obezite

 • udržanie správnej hmotnosti tela

 • obmedziť alkohol

 • zanechať fajčenie

 • znížiť mieru stresu

 • pravidelná pohybová aktivita a vhodný spôsob cvičenia 

  • bicyklovanie

  • plávanie

  • gymnastika

  • pilates, joga a iné

  • chôdza - denne

 • racionálna výživa 

  • dostatok zeleniny a ovocia

  • vláknina

  • pitný režim