Myóm maternice

24.05.2022

Je najčastejším benígnym nezhubným výrastkom svaloviny maternice ženy.

Podľa lokalizácie sú myómy delené na:

 1. Submukózne: nachádzajúce sa pod sliznicou maternice, pričom môžu vydúvať sliznicu a zasahovať do dutiny maternice.
 2. Intramukózne: nachádzajúce sa priamo v svalovej stene maternice a neprechádzajú do okolitých vrstiev.
 3. Subserózne: nachádzajúce sa na vonkajšej strane steny maternice môžu rastom zasahovať do brušnej/panvovej dutiny.
 4. Stopkaté: nachádzajúce sa a rastúce na stopke smerom do brušnej dutiny, dutiny maternice, krčka či pošvového kanálu.

Príznaky

Najčastejšie prejavy:

 • Silné menštruačné krvácanie
 • Slabé krvácanie mimo cyklu
 • Bolestivá menštruácia
 • Bolesť v oblasti podbrušia
 • Bolesť panvovej oblasti
 • Zvýšený tlak v podbruší
 • Opuch oblasti brucha
 • Anémia a anemický syndróm
 • Bolesť pri pohlavnom styku
 • Tlak na močový mechúr
 • Zápcha a nadmerná plynatosť
 • Problém s otehotnením

Príčiny

Možné faktory vzniku myómu maternice:

 • Vek pred menopauzou
 • Genetický faktor
 • Hormonálna nerovnováha
 • Hormonálna antikoncepcia
 • Porucha estrogénových receptorov
 • Hormonálna liečba
 • Stimulácia rastových hormónov
 • Časté zápaly panvovej oblasti
 • Obezita
 • Skorý nástup menarché (prvej menštruácie)
 • Tehotenstvo a pôrody
 • Vysoký krvný tlak
 • Príjem alkoholu a tabaku
 • Nadmerný príjem kofeínu

Diagnostika

Prebieha komplexným gynekologickým vyšetrením. Pacientka je palpačne vyšetrená per vaginam. Je vhodné odobratie krvnej vzorky pre určenie hladiny hemoglobínu v krvi. Pomocou vonkajšieho brušného ultrasonografu a vnútorného ulrasonografu cez pošvový vchod skúma vnútorné štruktúry maternice pacientky. Môže sa využiť aj prístrojové diagnostické vyšetrenie MRI (magnetická rezonancia) alebo CT (počítačová tomografia) pre lepšie zobrazenie mäkkých vnútorných štruktúr a lokalizáciu výrastkov svaloviny maternice.V niektorých prípadoch je pacientke doporučená hysterokopia.

Myóm a tehotenstvo

Problematickosť myómu počas tehotenstva závisí od jeho veľkosti, charakteru a presnej lokalizácii. Pokiaľ je myóm malý, nerizikový a netvorí prekážku pre vaginálny pôrod, je možné výrastok pravidelne sledovať a nespôsobuje tak žiadne zdravotné riziká. Pokiaľ myóm spôsobuje žene krvácanie, bolesť, tlak či iné zdravotné ťažkosti, je vhodné jeho odstránenie ešte pred tehotenstvom. Preto je potrebná pravidelná preventívna prehliadka a skorá diagnostika a liečba fibroidu maternice. Je nutné stav myómu pravidelne sledovať individuálne riešiť s gynekológom.

Myóm a plodnosť ženy 

Myómy môžu ovplyvňovať fertilitu (plodnosť) ženy viacerými mechanizmami. Deformáciou dutiny maternice, nepravidelným rastom, zmenou citlivosti a prekrvenia endometria (sliznice) maternice alebo lokálnymi hormonálnymi zmenami. Rizikové myómy môžu negatívne ovplyvniť priebeh gravidity a samotného pôrodu. Je popisovaná možná asociácia myómov s vyšším rizikom predčasného pôrodu. Je potrebná skorá diagnostika a stanovenie odbornej terapie. Okrem samotného charakteru myómu hrá dôležitú úlohu jeho umiestnenie. Pokiaľ je výrastok menší, no vytláča sa do vnútra dutiny maternice, môže vadiť. Naopak väčší myóm, nerastúci nie dovnútra maternice, nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti. Každý myóm je individuálny a je potrebné odborné diagnostické vyšetrenie.

Liečba

V prípade malých myómov, ktorých rast nepokračuje a svojou polohou nespôsobujú iné zdravotné problémy, dochádza k pravidelnému sledovaniu gynekológom a prípadnej úprave životosprávy pacientky. V niektorých prípadoch je  nasadená hormonálna farmakologická liečba, ktorá sa využíva na elimináciu nežiadúcich príznakov (bolesť, krvácanie), ovplyvnenie a zníženie rastu myómov. Rozhodnutie konzervatívnej liečby však závisí na lekárovi, ktorý musí zvážiť všetky riziká i v zmysle plánovaného tehotenstva pacientky.

V prípade prítomnosti väčšieho, početného či rizikového výrastku svaloviny maternice môže byť pacientke odporučená hysteroskopia. Hysteroskopia je diagnostické a zároveň i operačné vyšetrenie. Po operácii nie je pacientke zaručený neopätovný vznik myómu.

Po myoketmómií (odstránenia myómov), kde došlo k odstráneniu veľkého množstva tkaniva, môže v budúcnosti žena rodiť cisárskym rezom, je zvýšené riziko porušenia steny maternice pri vaginálnom pôrode. Môže byť prevedená okrem hysteroskopu aj laparoskopicky pomocou vstupu cez brušnú stenu.

V niektorých pokročilých prípadoch môže byť indikovaná hysteroktómia – chirurgické odstránenie materniceJedná sa o operačný zákrok vykonávaný laparoskopicky cez brušnú stenu alebo vaginálne prostredníctvom pošvového vchodu. Hysterektómia môže byť indikovaná v prípade početných myoektómii či pri rizikovosti charakteru myómov a iných inidividuálnych zdravotných komplikáciách.