Chronická obštrukčná choroba pľúc (chochp)

Sezóna 1 - Epizóda 8

Ďalšia epizóda »

Začína sa nenápadne, postupne a niekoľko rokov. CHOCHP je druhé najčastejšie neinfekčné chronické zápalové ochorenie pľúc, pri ktorom dochádza k postupnému zužovaniu dýchacích ciest a obmedzeniu prietoku vzduchu. CHOCHP sa často prejaví až v štádiu zmien na pľúcach.

Diagnostika

Zväčša nebýva náročná. A nie je to občasné pokašliavanie, ktoré chorých privádza. Do ambulancie vstupujú už s chronickým a neutíchajúcim kašľom a badateľnou dýchavičnosťou, či už po väčšej alebo menšej námahe. Prejavy ochorenia a kľúčový anamnestický údaj (fajčenie, rizikové pracovné prostredie) lekára nasmerujú k správnej diagnostike.

Cielené vyšetrovacie metódy už len potvrdia predpokladanú diagnózu chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Využíva sa spirometria  odhaľuje nám stupeň obmedzenia prietoku vzduchu v dýchacích cestách. Bronchoskopia sa vzhľadom na jej invazívnosť robí len v niektorých prípadoch. Indikuje sa u pacientov  z dôvodu diagnostiky, ale z dôvodu odstránenia hlienových zátok. Ide o invazívnu endoskopickú vyšetrovaciu metódu, pri ktorej sa za pomoci endoskopu vyšetruje bronchiálny strom.