Akútny zápal stredného ucha

19.11.2023

Akútny zápal stredného ucha, otitis media acuta (OMA), je najčastejšou bakteriálnou infekciou pozorovanou u pediatrických pacientov. Najčastejšou príčinou je narušenie správnej funkcie Eustachovej trubice pri vírusovej infekcii horných dýchacích ciest. V dôsledku toho organizmy, ktoré sú súčasťou normálnej flóry nazofaryngu, sú hlavnými patogénmi zodpovednými za akútny zápal stredného ucha. Presná diagnóza je nevyhnutná pre správny manažment

Rizikové faktory a príčina vzniku 

Takmer všetky deti zažijú počas prvej dekády života aspoň jednu infekciu stredného ucha. Akútny zápal stredného ucha sa netýka len na pediatrických pacientov. Ochorenie pozorované u dospelých je podobné ako ochorenie pozorované v pediatrii, pokiaľ ide o patogenézu, etiológiu a liečbu. Akútny zápal stredného ucha predstavuje približne jednu štvrtinu všetkých návštev v ordináciách

OMA nie je len najčastejším dôvodom, prečo deti navštevujú lekára, ale je aj druhým najčastejším dôvodom chirurgického zákroku v detskej populácii, hneď po obriezke. Pretrvávajúci výpotok pozorovaný v strednom uchu po epizóde OMA je zodpovedný za významnú stratu sluchu a oneskorenie vo vývoji jazykových zručností.

Existuje niekoľko rizikových faktorov pre akútne a opakujúce sa zápaly stredného ucha.

 • Nástup zápalu stredného ucha v dojčenskom veku
 • Mužské pohlavie
 • Súrodenec s opakujúcim sa akútnym zápalom stredného ucha
 • Kŕmenie len z fľaše- vplyv na správny vývoj Eustachovej trubice
 • Rodičia, ktorí fajčia doma
 • Chodenie do škôlky
 • Anomálie v oblasti hlavy a tváre

Eustachova trubica je u detí kratšia a horizontálnejšie umiestnená. To uľahčuje nazofaryngeálnej flóre prístup do stredného ucha.

Opuch sliznice pri viróznach horných dýchacích ciest môže viesť k obštrukcii Eustachovej trubice a zhoršuje odtok sekrétu zo stredného ucha. Baktérie sa v takomto prostredí ľahko mnoźia a dochádza k zápalu. Častý výskyt zápalov stredného ucha môžeme pozorovať aj v letných mesiacoch pri návštevách kúpalísk

Najčastejšie príčiny narušenia funkcie Eustachovej trubice:

 • Respiračný syncyciálny vírus
 • vírus parainfluenzy
 • vírus chrípky 

Vírusy zohrávajú dôležitú úlohu v predispozícii na rozvoj ochorenia. 

Menej často hrajú kľúčovú úlohu vo vývoji zápalu: 

 • alergie
 • genetické faktory (indiáni alebo Eskimáci)
 • imunologické faktory 

Hlavnými bakteriálnymi patogénmi akútneho zápalu stredného ucha sú:

 • Streptococcus pneumoniae
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis

Príznaky 

Bolesť ucha je najšpecifickejším nálezom spojeným s OMA. Tento nález sa vyskytuje približne u dvoch tretín pacientov. Príznaky u mladších pacientov bývajú menej špecifickéOtorea (výtok z ucha) je vysoko špecifický, ale zriedkavo sa vyskytujúci nález a často sa spája s náhlou úľavou od bolesti. Menej špecifické príznaky zahŕňajú podráždenosť, zlé kŕmenie, poruchy spánku, horúčku, stratu sluchu, „ťahanie“ za uši a problémy s rovnováhou.

Ochorenie spôsobené S. pneumoniae alebo S. pyogenes sa prejaví náhle, vysokou horúčkou a silnými bolesťami. Spontánne vymiznutie je tiež menej pravdepodobné a pri infekcii týmito organizmami sa častejšie vyskytujú komplikácie. Na druhej strane infekcia M. catarrhalis má ľahší priebeh a často spontánne vymizne. 

Diagnostika

Diagnóza je v klinickej praxi takmer vždy potvrdená samotným fyzikálnym vyšetrením pomocou otoskopu

Vo všeobecnosti existujú dve časti stanovenia diagnózy: 

 1. dôkaz výpotku zo stredného ucha
 2. abnormality bubienkovej membrány, ktoré naznačujú zápal

Na potvrdenie diagnózy musia byť prítomné obe. 

Liečba

V prípade infekcie vyvolanej baktériami, sa podávajú antibiotiká, ktoré predpisuje lekár. Ako podpornú liečbu môžeme použiť lieky na zriedenie hlienu takzvané mukolytiká. Na odstránenie opuchu sliznice sa využívajú aj niektoré antihistaminiká. Od bolesti a od teploty sú vhodné analgetiká a antipyretiká. V počiatočných štádiách môžu pomôcť aj voľno predajné kvapky s obsahom octanu a vínanu hlinitého.