Amblyopia (tupozrakosť)

28.06.2023

Amblyopia, nazývaná aj ako tupozrakosť, je zníženie zrakovej ostrosti rôzneho stupňa bez viditeľných známok ochorenia. Vzniká nedostatočnou zrakovou stimuláciou v období, kedy dochádza k vývoju zraku. Dochádza k nedostatočnému prepojeniu medzi okom a mozgovými centrami. Postihuje takmer 4 % detí a nebezpečná je v tom, že hrozí trvalé poškodenie zraku. Čím skôr porucha vznikla, tým je riziko trvalého poškodenia väčšie. Vyvíja sa od narodenia až po 7 rok života. Len zriedka amblyopia postihuje obe oči. 

Prejavy

Medzi prejavy ochorenia zaraďujeme:

 • škúlenie do vnútorného alebo vonkajšieho kútika (často príčina návštevy očného lekára)
 • nespolupracovanie očí (porucha binokulárneho videnia)
 • žmúrenie alebo zatváranie oka
 • záklon hlavy alebo skláňanie do strany
 • slabá schopnosť priestorového videnia
 • zlý odhad vzdialeností
 • horšia priestorová orientácia

Príčiny

Amblyopia sa vyvíja najčastejšie z dioptrickej chyby, najčastejšie z ďalekozrakosti alebo z astigmatizmu, vrodenej katarakty, ktoré následne bránia správnemu vývoju zraku. Zároveň sa znižuje schopnosť očí spolupracovať a mozog postupne „vyraďuje“ slabšie oko a ignoruje signály z jeho zrakovej dráhy. 

Rizikové faktory 

 • predčasné narodenie
 • malá pôrodná veľkosť a hmotnosť
 • pozitívna rodinná anamnéza tupozrakosti
 • poruchy vývoja 

Komplikácie

Tupozrakosť často vedie ku škúleniu. Je nutné chybu zachytiť čím skôr, aby bola zahájená terapia, pretože neriešená tupozrakosť môže v konečnom dôsledku vyústiť až k strate videnia. 

Diagnostika

Nutné je samozrejme oftalmologické vyšetrenie. Používajú sa očné kvapky, ktoré rozšíria zreničku, aby bolo možné očné vyšetrenie vykonať. Po očných kvapkách môže byť prítomné rozmazané videnie pár hodín po vyšetrení. Samotná metóda vyšetrenia závisí od veku pacienta:

 • nemluvňa - na detekciu šedého zákalu možno použiť osvetlené zväčšovacie zariadenie. Ďalšie testy slúžia na posúdenie schopnosti dojčaťa alebo batoľaťa fixovať svoj pohľad na objekt a zároveň schopnosť sledovať pohybujúci sa objekt. 
 • dieťa staršie ako 3 roky - využívajú sa obrázky a písmená. Pozorujeme rozlišovaciu schopnosť. Každé oko sa vyšetruje zvlášť. 

Liečba

Zahájenie včasnej terapie je základ. Najlepšie výsledky sa dosahujú, ak je terapia zahájená pred 7 rokom života. Liečba závisí od samotnej príčiny tupozrakosti. Môžu sa použiť:

 • korektívne okuliare alebo kontaktné šošovky 
 • páska cez zdravé oko - dochádza ku stimulácii slabšieho oka, aby bol mozog nútený prijímať signály aj z oslabenej dráhy. Takým spôsobom sa posilňujú nervové prepojenia. Väčšinou sa odporúča ju nosiť približne 2 - 6 hodín. 
 • očné kvapky s obsahom atropínu - môže dočasne rozmazať videnie v silnejšom oku. Nežiadúce účinky môžu byť svetloplachosť alebo podráždenie oka. 
 • operačné riešenie - najčastejšie ak je príčina vrodená katarakta. Môže byť indikovaný aj operačný výkon, kedy dochádza ku korekcii očného svalu. Tento zákrok sa využíva najčastejšie v takom prípade, ak škúlenie ani po liečbe neprestáva. 

U väčšiny pacientov sa stav po dôkladnej terapii zlepšuje v priebehu týždňov až mesiacov. Liečba môže trvať pol roka až dva roky. Je nutné, aby dieťa bolo pravidelne sledované špecialistom. Vhodné sú aj očné cvičenia, konkrétne ide o precvičovanie očných svalov. Zaraďujeme sem napríklad ceruzkovú jogu alebo terapiu syndrómu počítačového videnia. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".