Astigmatizmus

12.03.2023

Ide o bežnú a vo všeobecnosti dobre liečiteľnú poruchu, ktorá vzniká pri neprimeranom zakrivení očnej rohovky. Spôsobuje rozmazané či nejasné videnie, ktoré do istej miery ovplyvňuje kvalitu života. Zakrivenie oka v tomto prípade nie je okrúhle, ale je skôr podobné vajcovému tvaru. Táto nedokonalosť spôsobuje nejasné videnie do všetkých vzdialeností. Astigmatizmus sa vyskytuje už pri narodení a býva kombinovaný s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou.

Príznaky

  • Neostré, rozmazané videnie
  • Dvojité videnie
  • Zhoršené vnímanie detailov
  • Škúlenie
  • Bolesti hlavy
  • Problémy s videním v noci
  • Únava očí
  • Žmúrenie pri pohľade do diaľky
  • Narušenie orientácie v priestore

Príčiny

Astigmatizmus sa vyznačuje zmenou zakrivenia rohovky oka, ktoré vedie k narušeniu presunu lúčov na sietnicu. Tento defekt rohovky je často genetického pôvodu. Okrem dedičnosti sa na astigmatizme podieľajú aj úrazy, operácie očí alebo ich ochorenie. Pokiaľ sa problém nerieši adekvátnym spôsobom, nastáva jeho progresia pri čítaní pod oslabeným svetlom alebo blízkym sledovaním monitorov. Ide teda o odchýlku od normy, ktorá sa môže dokonca zhoršovať.

Priebeh 

Ako je uvedené vyššie, astigmatizmus predstavuje stav, pri ktorom prechádzajú lúče svetla cez nesprávne zakrivenú rohovkudôsledkom je tvorba dvoch odlišných obrazov, čiže neostré videnie. Fyziologický tvar oka je guľovitý, kedy lúče prechádzajú cez rohovku a šošovku na sietnicu, kde sa vytvorí obraz. Ak sa astigmatizmus vyskytuje už po narodení, bývajú problémy s jeho včasnou diagnostikou a problémy sa prejavujú približne v školskom veku. Vo väčšine prípadov sa vyvíja postupne až dosiahne štádium, pri ktorom sa objavuje charakteristické nejasné videnie. Prvotnými príznakmi sú okrem neostrého videnia aj únava očí, bolesť očí alebo hlavy.

Diagnostika

Vyšetrenie prebieha prostredníctvom zrakového testu, ktorý stanovuje zdravie oka a jeho refrakčnú schopnosť. Okrem toho pacient sám pociťuje očný diskomfort a uvedomuje si nejasné videnie. Výnimkou je vrodený astigmatizmus, pri ktorom si dieťa neuvedomuje svoj oslabený zrak, pretože predtým nevidelo veci ostro a jasne. Špecialistom je očný lekár, využívajúci široké spektrum ošetrení, ako napríklad stanovenie zrakovej ostrosti refraktometrom, oftalmologická tabuľa, optotypy, perimeter alebo oftalmoskop.

Liečba

Najčastejšie sa pristupuje ku korekcii zraku prostredníctvom okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Pri vážnejších formách astigmatizmu je možné pristúpiť k výmene šošovky alebo úprave očnej rohovky laserom.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".