Brušný týfus

12.06.2023

Brušný týfus je život ohrozujúca infekcia spôsobená baktériou Salmonella Typhi. Zvyčajne sa šíri prostredníctvom kontaminovaných potravín alebo vody. Po požití baktérie Salmonella Typhi sa množí a šíri do krvného obehu.

Urbanizácia a zmena klímy majú potenciál zvýšiť celosvetovú záťaž týfusom. Okrem toho zvyšujúca sa odolnosť voči liečbe antibiotikami uľahčuje šírenie týfusu v komunitách, ktoré nemajú prístup k bezpečnej pitnej vode.

Zlepšené životné podmienky a zavedenie antibiotík viedli k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti na brušný týfus v priemyselných krajinách. Toto ochorenie je však naďalej problémom verejného zdravia v mnohých rozvojových oblastiach - v Afrike, východnom Stredomorí, juhovýchodnej Ázii a západnom Tichomorí.

Podľa odhadov z roku 2019 sa ročne vyskytne 9 miliónov prípadov brušného týfusu, čo má za následok približne 110 000 úmrtí ročne. Riziko týfusu je vyššie v populáciách, ktoré nemajú prístup k bezpečnej vode a primeranej sanitácii. Najviac ohrozené sú deti.

Brušný týfus má tri základné formy:

 1. Ambulantná forma
  • Ľahký priebeh
  • Teplota do 38 C
  • Bez komplikácií
  • Ochorenie sa často prechodí- bacilonosičstvo
 2. Abortívny týfus
  • Príznaky trvajú iba 2 týždne
  • Ľahký priebeh
 3. Hypertoxický týfus
  • Ťažká forma
  • Vysoké horúčky nad 38 C
  • Príznaky srdcového zlyhávania
  • Sepsa, šok
  • Často končí smrťou

Symptómy

Salmonella typhi infikuje len ľudí a nemá žiadneho medzihostiteľa. Osoby s brušným týfusom prenášajú baktérie v ich krvnom obehu a črevnom trakte. Medzi príznaky patrí dlhotrvajúca vysoká horúčka, únava, bolesť hlavy, nevoľnosť, bolesť brucha a skôr zápcha nie hnačka. Niektorí pacienti môžu mať vyrážku. Jazyk býva hnedo povlečený. Závažné prípady môžu viesť k vážnym komplikáciám alebo dokonca k smrti. Brušný týfus možno potvrdiť krvným testom.

Diagnostika

Dôležitými postupmi pri správnej diagnostike je dôkladne odobratá cestovateľská anamnéza a klinický priebeh ochorenia. Sérologickým vyšetrením sa stanovuje prítomnosť antigénov a protilátok v tele hostiteľa. 

Liečba

Brušný týfus sa dá liečiť antibiotikami. Antimikrobiálna rezistencia je bežná s pravdepodobnosťou komplikovanejších a nákladnejších možností liečby, ktoré sú potrebné v najviac postihnutých oblastiach.

Aj po vymiznutí príznakov môžu byť ľudia stále infekční.

Pre ľudí liečených na brušný týfus je dôležité, aby dodržiavali nasledujúce opatrenia:

 • Užívajte predpísané antibiotiká tak dlho, ako vám ich lekár predpísal.
 • Po použití kúpeľne si umyte ruky mydlom a vodou a vyhýbajte sa príprave alebo podávaniu jedla pre iných ľudí. Tým sa zníži pravdepodobnosť prenosu infekcie na niekoho iného.
 • Nechajte sa otestovať u svojho lekára, aby ste sa uistili, že v tele nezostanú žiadne baktérie Salmonella Typhi.

Prevencia

Brušný týfus je bežný v miestach so zlou hygienou a nedostatkom bezpečnej pitnej vody. Prístup k bezpečnej vode a primeranej sanitácii, hygiena medzi pracovníkmi manipulujúcich s potravinami a očkovanie proti týfusu sú účinné pri prevencii.

Konjugovaná vakcína proti týfusu, pozostávajúca z purifikovaného Vi antigénu spojeného s nosným proteínom, sa podáva ako jedna injekčná dávka deťom vo veku od 6 mesiacov a dospelým do 45 rokov alebo 65 rokov (v závislosti od vakcíny).

Dve ďalšie vakcíny sa už dlho používajú u starších detí a dospelých s rizikom týfusu, vrátane cestovateľov. Tieto vakcíny neposkytujú dlhotrvajúcu imunitu (vyžadujúce opakované alebo posilňovacie dávky) a nie sú schválené pre deti mladšie ako 2 roky. 

Všetci cestujúci do endemických oblastí sú vystavení potenciálnemu riziku brušného týfusu, hoci riziko je vo všeobecnosti nízke v turistických a obchodných centrách, kde sú štandardy ubytovania, hygieny a hygieny potravín vysoké. Očkovanie proti brušnému týfusu by sa malo ponúknuť cestujúcim do destinácií, kde je riziko brušného týfusu vysoké.

Nasledujúce odporúčania pomôžu znížiť riziko infekcie pri cestovaní:

 • Uistite sa, že jedlo je správne uvarené a pri podávaní stále horúce.
 • Vyhnite sa surovému mlieku a výrobkom vyrobeným zo surového mlieka. Pite iba pasterizované alebo varené mlieko.
 • Vyhnite sa ľadu, pokiaľ nie je vyrobený z nezávadnej vody.
 • Ak je bezpečnosť pitnej vody otázna, prevarte ju, alebo ak to nie je možné, dezinfikujte ju spoľahlivým dezinfekčným prostriedkom s pomalým uvoľňovaním (zvyčajne dostupný v lekárňach).
 • Dôkladne a často si umývajte ruky mydlom, najmä po kontakte s domácimi zvieratami alebo hospodárskymi zvieratami alebo po návšteve toalety.
 • Ovocie a zeleninu dôkladne umyte, najmä ak sa konzumujú surové. Ak je to možné, zelenina a ovocie by sa mali ošúpať.

Očkovanie sa odporúča pri cestovaní do rizikových oblastí ako sú tropické a subtropické krajiny, Latinská Amerika, Ázia, India, Afrika, Egypt, Tunis, Turecko.