Sepsa

31.05.2024

Garant MUDr. Linda Štefánek MUDr. Linda Štefánek

Sepsa alebo laicky nazývaná “otrava krvi“ je závažný život ohrozujúci stav, ktorý môže viesť až k smrti jedinca. Ide o abnormálne regulovanú odpoveď organizmu na infekciu, ktorá vedie k multi-orgánovej dysfunkcii. Rizikoví sú pacienti s komorbiditami, starší pacienti, imunokompromitovaní pacienti a pacienti s nozokomiálnymi infekciami čiže infekciami získanými počas hospitalizácie. Najčastejšou príčinou sepsy sú Gram pozitívne baktérie.

Klinický prejav

Pacient so septickým syndrómom sa typicky prezentuje

  • s horúčkou
  • tachykardiou alebo zrýchleným tepom
  • hypotenziou alebo nízkym krvným tlakom.
V závažnejších prípadoch sepsa progreduje do septického šoku a multi-orgánového zlyhania, kedy je porušené krvné zásobenie orgánov a dochádza k ich zlyhávaniu. V tomto štádiu je prítomná oligúria alebo znížená tvorba moču, porucha vedomia a ďalšie prejavy orgánového zlyhania. 

Diagnostika

Po dôkladnom fyzikálnom vyšetrení sa realizuje laboratórne vyšetrenie krvi, kde sa zisťujú zvýšené zápalové parametre, zmnožené biele krvinky, v prípade septického šoku zvýšený laktát, ďalej posuny vo vnútornom prostredí, minerálový rozvrat, zvýšené obličkové event pečeňové ukazovatele a posuny v hemokoagulácii. Je nutné zaistiť telesnú vzorku na kultivačné vyšetrene ešte pred nasadením antibiotickej liečby.

Podľa predpokladaného miesta infekcie sa vyšetruje:

  • hemokultúra
  • moč
  • výtery z rekta
  • nosohltanu eventuálne likvoru.
Dopĺňajú sa zobrazovacie vyšetrenia ako RTG hrudníka alebo USG brušnej dutiny.

Liečba

Liečba spočíva v podpore vitálnych funkcií, zabezpečenia okysličenia organizmu, infúznej liečbe tekutinami a širokospektrálnymi antibiotikami. Nasadenie liečby musí byť čo najrýchlejšie, antibiotiká sa zvyčajne volia empiricky podľa predpokladanej infekcie, následne po obdržaní kultivácií sa môžu meniť cielene. Prognóza záleží od závažnosti sepsy, typu infekcie, časovom rozmedzí nasadenia liečby a zdravotného stavu pacienta. 

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".