Salmonelóza

Salmonelóza je ochorenie spôsobené baktériou Salmonella . Salmonella je  gram negatívna tyčinkapatriaca do čeľade Enterobacteriaceae. V rámci 2 druhov, Salmonella bongori a Salmonella enterica, bolo doteraz identifikovaných viac ako 2500 rôznych sérotypov. Salmonella je všadeprítomná a odolná baktéria, ktorá dokáže prežiť niekoľko týždňov v suchom prostredí a niekoľko mesiacov vo vode.

Salmonella je jednou zo 4 hlavných globálnych príčin hnačkových ochoreníVäčšina prípadovsalmonelózy je mierna; niekedy to však môže byť život ohrozujúce. Závažnosť ochorenia závisí od faktorov hostiteľa a sérotypu Salmonelly. Antimikrobiálna rezistencia je celosvetovým problémom verejného zdravia. Ako preventívne opatrenie proti salmonelóze sa odporúčajú základné hygienické postupy pri potravinách, napríklad dôkladné varenie.

Choroby prenášané potravinami (alimentárne nákazy) môžu byť závažné, najmä pre malé deti. Hnačkové ochorenia sú najčastejšími ochoreniami spôsobenými potravinami. Každý rok ochorie 550 miliónov ľudí, vrátane 220 miliónov detí vo veku do 5 rokov. Salmonella je jednou zo 4 kľúčových globálnych príčin hnačkových ochorení.

Zatiaľ čo všetky sérotypy môžu spôsobiť ochorenie u ľudí, niektoré sú špecifické pre hostiteľa a môžu sa nachádzať iba v jednom alebo niekoľkých živočíšnych druhoch: napríklad sérotyp Salmonella enterica Dublin u hovädzieho dobytka a sérotyp Salmonella enterica Choleraesuis u ošípaných. Keď tieto konkrétne sérotypy spôsobujú ochorenie u ľudí, je často invazívne a môže byť život ohrozujúce. Väčšina sérotypov je však prítomná v širokej škále hostiteľov. Takéto sérotypy zvyčajne spôsobujú gastroenteritídu, ktorá je často nekomplikovaná a nevyžaduje liečbu. Ochorenie môže byť závažné u malých detí, starších ľudí a pacientov s oslabenou imunitou. Nekomplikovaný priebeh najčastejšie spôsobujú Salmonella enterica sérotyp Enteritidis a Salmonella enterica sérotyp Typhimurium, dva najdôležitejšie sérotypy Salmonella prenášané zo zvierat na ľudí vo väčšine častí sveta.

Príznaky 

Zvyčajne sa vyznačuje akútnym nástupom horúčky, bolesťou brucha, hnačkou, nevoľnosťou a niekedy vracaním, častá býva krv v stolici a v moči. Nástup symptómov ochorenia nastáva 6–72 hodín (zvyčajne 12–36 hodín) po požití Salmonelly a ochorenie trvá 2–7 dní. Príznaky salmonelózy sú relatívne mierne a pacienti sa vo väčšine prípadov zotavia bez špecifickej liečby. V niektorých prípadoch, najmä u detí a starších pacientov, môže byť súvisiaca dehydratácia závažná a život ohrozujúca.

Prenos

Salmonelly sú široko rozšírené u domácich a voľne žijúcich zvierat. Prevládajú u potravinárskych zvierat, ako je hydina, ošípané a hovädzí dobytok; a u domácich zvierat, vrátane mačiek, psov, vtákov a korytnačiek. Infikované zvieratá často nevykazujú známky choroby.

Salmonella môže prechádzať celým potravinovým reťazcom od krmív pre zvieratá až po domácnosti alebo stravovacie zariadenia a inštitúcie. Salmonelózou sa ľudia vo všeobecnosti nakazia konzumáciou kontaminovaných potravín živočíšneho pôvodu (hlavne vajec, mäsa, hydiny a mlieka). K prenosu z človeka na človeka môže dôjsť aj fekálno-orálnou cestou.

Diagnostika

Pre správnu diagnostiku je dôležitá dobre odobratá anamnéza, typický klinický obraz a dôkaz baktérií v stolici.

Liečba

Liečba v závažných prípadoch spočíva v náhrade elektrolytov (na zabezpečenie elektrolytov, ako sú sodíkové, draselné a chloridové ióny, ktoré sa strácajú vracaním a hnačkou) a rehydratácia. 

Rutinná antibiotická liečba sa neodporúča v miernych alebo stredne závažných prípadoch u zdravých jedincov. Zdravotne rizikové skupiny, ako sú dojčatá, starší ľudia a pacienti s oslabenou imunitou, zväčša potrebujú antibiotickú liečbu. Antibiotiká sa podávajú aj vtedy, ak sa infekcia rozšíri z čreva do iných častí tela.

Prevencia

Prevencia si vyžaduje kontrolné opatrenia na všetkých stupňoch potravinového reťazca, od poľnohospodárskej výroby až po spracovanie, výrobu a prípravu potravín v reštauráciách aj doma. Tieto preventívne opatrenia by sme mali dodržiavať najmä ak cestujeme v letných mesiacoch do krajín ako je Egypt, Turecko, Tunisko a podobne. 

  • Uistite sa, že jedlo je správne uvarené a pri podávaní stále horúce.

  • Vyhnite sa surovému mlieku a výrobkom vyrobeným zo surového mlieka. Pite iba pasterizované alebo varené mlieko.

  • Vyhnite sa ľadu, pokiaľ nie je vyrobený z nezávadnej vody.

  • Ak je nezávadnosť pitnej vody otázna, prevarte ju alebo ak to nie je možné, dezinfikujte ju spoľahlivým dezinfekčným prostriedkom s pomalým uvoľňovaním (bežne dostupný v lekárňach).

  • Dôkladne a často si umývajte ruky mydlom, najmä po kontakte s domácimi zvieratami alebo hospodárskymi zvieratami alebo po návšteve toalety.

  • Ovocie a zeleninu dôkladne umyte, najmä ak sa konzumujú surové. Ak je to možné, zelenina a ovocie by sa mali ošúpať.

  • Sprievodca bezpečným jedlom pre cestovateľov