Adhezívna kapsulitída ramena (Zamrznuté rameno)

23.05.2023

Je neinfekčný zápal kĺbového puzdra  ramenného kĺbu a jeho okolia, ktorý sa prejavuje stuhnutosťou, niekedy až výraznou bolestivosťou. Kĺbové puzdro postupne stráca elasticitu, následkom čoho ramenný kĺb stuhne. Takýto stav sa najčastejšie vyskytuje medzi 40. - 60. rokom života, častejšie u žien. Pacienti s diabetom mellitus sú ohrozenejší o 10 – 36 % viac a zároveň horšie reagujú na liečbu.

Príčiny

Mnohokrát sa stretávame so situáciou, že pacient si neuvedomuje konkrétnu príčinu vzniku stuhnutého kĺbu. Medzi najčastejšie príčiny zaraďujeme:

  • Traumatické poškodenie (úrazy, pády, dávnejšie zranenie)
  • Stav po náhlej cievnej mozgovej príhode
  • Stav po onkologickej terapii
  • Častejšie u pacientov s Parkinsonovou chorobou, diabetom alebo poruchou štítnej žľazy
  • Neznáma príčina

Klinické prejavy

Pacienti najčastejšie udávajú obmedzenú pohyblivosť v kĺbebolesť sa často vyskytuje po vykonaní ťažkej a namáhavej fyzickej aktivite alebo po nesprávnom a náročnom cvičení. Postupne sa stráca schopnosť manuálnej práce, ťažkosti pacienta obmedzujú v každodenných činnostiach. 

Štádiá

  1. Mrznúce štádium - bolesť sa prejavuje pri každom pohybe kĺbom, postupne sa zhoršuje, najmä v noci. Tento stav trvá 6-9 mesiacov.
  2. Zmrznuté štádium - bolesť ustupuje ale zhoršuje sa jeho stuhnutosť. Pohyb je obmedzenejší, zhoršuje sa bežná denná aktivita. Táto fáza trvá najčastejšie 4 – 12 mesiacov.
  3. Rozmrazovacie štádium - rozsah pohybu sa vracia do normálu, môže to trvať 6 mesiacov až 2 roky. 

Diagnostika 

Diagnostiku vykonáva ortopéd, ktorý v prvom rade rameno dôkladne vyšetrí. Dôležité je zhodnotiť rozsah pohybu a prípadne vyskytujúce sa komplikácie. Zo zobrazovacích metód sa využíva natívna snímka muskuloskeletálneho systému (RTG), so zameraním sa na ramenný kĺb. Môže sa využívať aj ultrasonografia (USG) alebo magnetická rezonancia (MR). 

Liečba

V závislosti od poškodenia a príčiny sa využívajú nesteroidné antiflogistiká (lieky proti zápalu) a analgetiká (lieky proti bolesti). Možné je využiť aj podávanie injekčného anestetika priamo do oblasti ramenného kĺbu. Terapiu je vhodné kombinovať aj spolu s fyzioterapeutickými a rehabilitačnými metódami. Chirurgická terapia je indikovaná len zriedkavo, v prípade, že pacient na liečbu dlhodobo nereaguje. V domácej starostlivosti sa môže proti bolesti využívať ľadový obklad po dobu 15 minút.