Benígne paroxyzmálne polohové vertigo (BPPV)

02.04.2023

Je to najčastejšia príčina vestibulárneho vertiga. Najčastejšie sa vyskytuje medzi 50 a 70 rokom života, ženy sú postihnuté 2x častejšie ako muži. 

BPPV je spôsobené uvoľnením otolytov (kryštálikov v kanálikoch vestibulárneho aparátu) a ich následnou sedimentáciou. Príčina nie je presne známa, predpokladá sa vplyv prekonaného zápalového ochorenia nervov alebo úraz hlavy.

Klinický obraz je veľmi typický. Položenie alebo otáčanie hlavy na lôžku smerom k  postihnutej strane vyvolá záchvat rotačného vertiga s prítomným nystagmom k postihnutej strane. Charakteristický záchvat začína s niekoľko sekundovým odstupom od spúšťacieho pohybu a odznie do jednej minúty. Pri opakovaní sa intenzita potupne znižuje. 

Terapia spočíva v repozičných manévroch – pohyby hlavy vykonávané lekárom špecialistom. Pomocou takýchto manévrov dochádza k odstráneniu otokoniálnej hmoty z polkruhovitých kanálikov. 

Benígne paroxyzmálne vertigo

Je typické pre detský vek a manifestuje sa záchvatmi závratov, ktoré trvajú minúty až hodiny. Sú sprevádzané vegetatívnymi príznakmi a môže sa vyskytnúť nystagmus. Väčšinou sa objavujú medzi 8 až 12 rokom a po niekoľkých rokoch spontánne odznejú. Je považované za ekvivalent migrény, ale tieto deti nemajú bolesti hlavy. Mimo toho sú závraty v detskom veku veľmi vzácne. Dôležité je nezamieňať si tento stav s BPPV.