Hypermetropia

05.03.2023

Hypermetropia alebo ďalekozrakosť je refrakčná chyba oka v dôsledku zmenšenia predozadného priemeru očnej gule. Obraz sa vytvára za sietnicou

Táto očná vada je väčšinou dedičná. U malého dieťaťa je normálna a s rastom oka klesá. V detstve môže byť prejavom strabizmus (škúlenie). Starecká ďalekozrakosť alebo presbyopia je spôsobená poklesom akomodačnej schopnosti oka (zaostrovanie). 

Delenie:

  1. Podľa príčiny vzniku
  • Dioptrická hypermetropia - rozmer oka je fyziologický (24 mm), menšia lomivosť optického aparátu 
  • Osová hypermetropia - oko je kratšie ako 24 mm
  1. Podľa refrakčnej chyby
  • Ľahká do +3D
  • Stredná do +7D
  • Ťažká nad +7D

Typy:

  • Latentná- korigovaná akomodáciou oka 
  • Manifestná- poklesom akomodačnej schopnosti sa prejaví refrakčná chyba

Príznaky:

Najčastejšie sú prvé príznaky vyprovokované dlhodobou prácou za počítačom okolo 30.-40. roku. Pacient začína pociťovať bolesti hlavy, pálenie očí, slzenie alebo žmúri. Prejavuje sa tiež tým, že pacient vidí ostro vzdialené objekty, ale má problém zaostriť na blízke objekty. Hypermetropia spôsobuje ťažkosti hlavne pri čítaní.

Diagnostika prebieha pomocou Snellenových optotypov (tabuľka s písmenami, číslami).

Liečba:

Stredná hypermetropia je tolerovaná u mladých jedincov. Ak je závažná alebo spojená s funkčnými zmenami, mala by sa korigovať šošovkami.

Koriguje sa pomocou konvexných šošoviek - spojok. Obraz sa presunie dopredu. Jednou z možností je aj laserová operácia očí. Jedná sa o 15 minútový bezbolestný zákrok v lokálnej anestéze pri plnom vedomí pacienta.