Ministerstvo navýšilo finančné prostriedky pre ambulantný sektor

Sezóna 2 - Epizóda 4

25.03.2024

Ďalšia epizóda »

Rezort zdravotníctva vo Vyhláške MZ SR o prerozdelení zdrojov v zdravotníctve na rok 2024 navýšil finančné prostriedky pre ambulantný sektor. Na základe rozporového konania a iných diskusií ministerstvo zvážilo úpravu objemu zdrojov vo vyhláške pre typ Všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na sumu 1 406 286 000 EUR z pôvodne navrhovanej sumy 1 263 071 000 EUR.

Správu s potešením prijala Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS). SGS spolu so SLS v reakcii na pôvodný návrh vyhlášky zaslala oficiálnu pripomienku s návrhom na navýšenie financií pre ambulantný sektor o 11,36 %. Toto navýšenie by malo reflektovať infláciu v roku 2023 a pomôcť riešiť problémy s podfinancovaním a dlhými čakacími dobami v ambulanciách. 

„Vítame ústretovosť ministerstva, že akceptovalo naše pripomienky, aj ďalších odborných organizácií,“ uviedol predseda SGS Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. To, že sa podarilo s ministerstvom dohodnúť je dobrá správa najmä pre pacientov.

„V prípade, že by nedošlo k navýšeniu, ambulancie by mohli reagovať iba niektorým z troch spôsobov. Buď by došlo k zatvoreniu ambulancie, odzmluvneniu a išli by úplne na priame platby, alebo by zaviedli či zvýšili poplatky. Oceňujem jednanie s MZ SR, boli sme príjemne  prekvapení, že došlo k dohode,“ uzavrel Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.