Sexuálne násilie ničí fyzicky aj psychicky: Kde hľadať pomoc?

Sezóna 1 - Epizóda 2

01.04.2024

Ďalšia epizóda »

Sexuálne násilie je na Slovensku stále málo diskutovanou témou. Navyše sa často mlčky toleruje. Takmer polovica ľudí v našej krajine si totiž podľa prieskumov myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný! Sexuálnemu násiliu čelia mu mnohé ženy, ale aj deti a niektorí muži. Trauma, ktorú zažívajú je ťažko predstaviteľná. Pokúsili sme sa preto priblížiť, čo sa deje s človekom, ktorý zažil takúto strašnú udalosť a tiež poradiť, na koho sa môže obrátiť.

Hosťami boli: vedúca Koordinačno – metodického centra pre prevenciu násilia na ženách pri MPSVR Barbora Burajová, psychologička Miroslava Kulková Veselá a právnik Matúš Kanis.