Metastatická rakovina prsníka

Sezóna 2 - Epizóda 2

20.02.2024

Ďalšia epizóda »

Karcinóm prsníka je najčastejšia onkologická diagnóza žien. Ročne pribudne na Slovensku okolo 3 200 novo-diagnostikovaných pacientiek. Časť z nich, asi 300 žien, je v úvode diagnózy už v metastatickom štádiu ochorenia. Karcinóm prsníka postihuje často ženy v produktívnom veku, pričom veková hranica nových prípadov sa posúva čoraz nižšie – približne každá piata pacientka má menej ako 50 rokov. Na Slovensku žije podľa odhadov okolo 30 000 žien s diagnózou karcinómu prsníka. Celkovo patrí toto ochorenie k prognosticky priaznivejším a vo včasných štádiách je veľmi dobre liečiteľné. Zhruba u jednej tretiny pacientiek však prejde ochorenie po istom čase remisie, niekedy aj po rokoch, do pokročilého štádia. Metastázovanie je proces, kedy sa primárne ochorenie šíri mimo pôvodného nádoru. Rakovinové bunky sa uvoľnia z primárneho nádoru a šíria sa krvou alebo lymfatickou cestou do vzdialených častí tela, kde môžu tvoriť tzv. dcérske ložiská – metastázy. 

Ako dochádza k procesu metastázovania a možno ho predvídať? Vďaka pokroku medicíny sa dnes časť podtypov metastatického ochorenia stáva takmer chronickým ochorením s dobrou kvalitou života.

V štúdiu sme privítali vzácneho hosťa, špičkového onkológa a vedca, ktorý je zároveň medzi pacientami známy aj svojím ľudským prístupom, prof. MUDr. Michala Mega, DrSc.

V relácii sa dozviete: 

  • Čo znamená pojem metastáza pri nádorovom ochorení. Metastáza je vzdialené ložisko. Za normálnych okolností sa nádor vyvíja tak, že v orgáne (napríklad prsníku) vznikne primárne ložisko ako zhluk nádorových buniek, ktoré rastú. Môžu sa začať šíriť po tele. Vzdialené ložisko nádorových buniek, ktoré sa dostanú do iných orgánov, ako je prsník, sa nazýva metastáza. 
  • V klasifikácii sa rozlišujú dva typy metastáz: mikrometastázy a makrometastázy. 

Mikrometastázy sú bunky alebo skupiny buniek, ktoré opustia primárny nádor a dostanú sa do vzdialenejšej časti mimo prsník – napríklad do lymfatických uzlín, kostnej drene alebo akéhokoľvek iného orgánu v tele. Predpokladá sa, že takéto mikrometastázy môžu vzniknúť už pri veľmi malom nádore. To však neznamená, že u každej ženy, ktorá má mikrometastázu, musí automaticky v budúcnosti vzniknúť z mikrometastázy makrometatáza. Na to, aby vznikla makrometastáza musia  mať nádorové bunky vhodné prostredie, ktoré im umožní ďalší rast a tvorbu ciev. Makrometastáza svojím rastom spôsobuje všetky prejavy a problémy ochorenia. Ako metastáza postupne rastie, ničí funkcie daného orgánu, v ktorom sa nachádza. 

  • Aký je rozdiel medzi metastázou v lymfatických uzlinách a vo vzdialených častiach tela. 

Karcinóm prsníka metastázuje do priľahlých regionálnych lymfatických uzlín, zisťovanie rozšírenia ochorenia do lymfatických uzlín má skôr prognostický význam a rovnako je tento údaj dôležitý pri rozhodovaní o zaisťovacej liečbe. Metastázy dokážeme detekovať aj kostnej dreni. Karcinóm prsníka sa ďalej šíri aj do vzdialených orgánov – najčastejšie miesta šírenia sú: kosti, pečeň, pľúca a niekedy mozog.

  • Čo vie súčasná veda o metastatickom procese. 

Jednou z definícií nádoru je jeho schopnosť metastázovať. Rakovinová bunka sa aktívne začne pohybovať mimo primárneho nádorového ložiska do svojho okolia, dostane sa do krvi alebo lymfy a tá ju zanesie na iné miesto. Inokedy, ako nádor rastie, môže „nahlodať“ cievu a v takom prípade sa do krvného riečiska uvoľnia nádorové bunky vo veľkom množstve. 

  • Čo sú to dissemeninované a cirkulujúce nádorové bunky, a akú úlohu zohrávajú pri vzniku metastáz?

Všetky nádorové bunky, ktoré nájdeme mimo primárneho nádorového ložiska nazývame disseminované nádorové bunky. Tie z buniek, ktoré sa uvoľnia a cirkulujú v krvi alebo v lymfe, nazývame cirkulujúce nádorové bunky. Pre prognózu vzniku metastáz je dôležitejšie, aké majú cirkulujúce nádorové bunky vlastnosti a nie ich zachytený počet. 

  • Na základe akých vlastností primárneho nádoru dnes možno odhadnúť zvýšené riziko metastázovania. Aké faktory životosprávy môžu znížiť riziko návratu ochorenia? 

Pri primárnom nádore stanovuje onkológ riziko návratu ochorenia na základe vyšetrenia regionálnych lymfatických uzlín a podľa veľkosti a vlastností nádoru. Je preukázané, že pravidelná pohybová aktivita a tiež meditácia alebo adorácia môžu pomôcť pacientkam s karcinómom prsníka vo vzťahu k zníženiu rizika návratu ochorenia a zlepšenia kvality života po liečbe. Pri výžive údaje nie sú úplne jasné ale preukázateľne sa odporúča dostatok ovocia, zeleniny a vlákniny. Vhodná je strava ktorá predchádza nadváhe.

  • Aké sú možnosti liečby metastatického karcinómu prsníka a jej dostupnosti na Slovensku. V čom môžu pacientkam pomôcť zapojenie do klinických štúdií?

Odpovedá onkológ: prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. Pôsobí ako prednosta II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v Národnom onkologickom ústave. Je vedúci Jednotky translačného výskumu v rámci, ktorej má jeho tím za úlohu prenášať výsledky výskumu do klinickej praxe a v opačnom smere tiež riešiť niektoré problémy klinickej praxe na laboratórnej úrovni. Profesor Michal Mego sa zaoberá výskumom nádorov semenníkov a cirkulujúcich nádorových buniek, je držiteľom viacerých pantentov a mnohých významných medzinárodných aj domácich ocenení. 

Relácia vznikla v spolupráci TV Doktor a portálu onkoinfo.sk