MEDI Noviny 02. 12. 2023

Sezóna 1 - Epizóda 36

Ďalšia epizóda »

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam: 

  • Ministerstvo zdravotníctva popri reforme nemocníc pripravuje aj optimalizáciu ambulantnej siete,
  • v generickej a biosimilárnej preskripcii je Slovensko na chvoste všetkých krajín Európskej únie,
  • na Slovensku pribúdajú nekompetentní a nekvalifikovaní zubní technici, ktorí zubným lekárom a pacientom ponúkajú lacné, ale nekvalitné korunky, mostíky, zubné náhrady či strojčeky.

Ministerstvo zdravotníctva popri reforme nemocníc pripravuje aj optimalizáciu ambulantnej siete. Na konferencii o informačných technológiách a inováciách Jesenná ITAPA 2023 to uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Podľa nej je potrebné zaviesť nový katalóg zdravotníckych výkonov pre ambulantný sektor a zreálniť financovanie ambulancií. Upozornila na to, že by mal štát podporiť aj vznik špecializovaných ambulancií. Šéfka rezortu sa vyjadrila aj k ročnému odkladu maximálnych čakacích lehôt na operácie, ktorý už schválil parlament. Upozornila na to, že dva roky sa nezbierali dáta na to, aby sa mohli zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie. V samotnej reforme nemocníc chce pokračovať, keďže ide o jeden z míľnikov plánu obnovy. Podľa nej však popri tom treba zastabilizovať ambulantný sektor. Jej aktuálnou úlohou je vyrokovať na budúci rok čo najviac peňazí pre zdravotníctvo. Nová ministerka zdravotníctva sa chce zamerať aj na digitalizáciu v rezorte, najmä na projekt e-zdravie. 

Všeobecná zdravotná poisťovňa nasadila tvrdé ozdravné opatrenia, vďaka ktorým by mala uzavrieť tento rok so stratou menšou ako 16 miliónov eur. Informovalo o tom komunikačné oddelenie poisťovne. Pôvodne mala VšZP po dofinancovaní sektora znížiť očakávanú stratu na necelých 33 miliónov eur. Takýto výsledok je však pre súčasné vedenie poisťovne neakceptovateľný, a preto začalo implementovať ozdravný plán. Jeho cieľom je optimalizovať interné procesy, zefektívňovať hlavnú a prevádzkovú činnosť a racionalizovať organizačné vzťahy vo VšZP. Ako uviedla generálna riaditeľka štátnej poisťovne Ľubica Hlinková, ktorá vedie poisťovňu od 11. októbra tohto roka, efekt opatrení sa už postupne začína prejavovať a možno konštatovať, že VšZP by nemala uzavrieť tento rok so stratou vyššou ako 16 miliónov eur. Oveľa výraznejší efekt však podľa nej prinesú zavádzané opatrenia v budúcom roku, je však potrebné, aby sa napĺňali dôsledne a v pripravenom rozsahu. Patrí medzi ne efektívnejšia lieková politika či úspory pri vybraných zdravotníckych pomôckach.

V generickej a biosimilárnej preskripcii, teda v predpisovaní týchto liečiv pre pacientov, je Slovensko na chvoste všetkých krajín Európskej únie. Bolo by preto vhodné zmeniť legislatívu tak, aby zdravotné poisťovne mohli uhrádzať účinnú látku od ľubovoľného výrobcu, s prihliadnutím na čo najefektívnejšie využívanie zdrojov. Uviedla to generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková počas Fóra expertov, venovaného téme vyššej dostupnosti generických a biosimilárnych liekov. K ďalším krokom podľa nej patrí aj vzdelávanie lekárov, aby liečbu vnímali aj z hľadiska efektívnosti. Lacnejšie generiká a biosimiláry, hoci rovnako účinné ako originálne lieky, totiž v konečnom dôsledku vytvárajú priestor na úhradu inovatívnej liečby. Slovensko by malo byť podľa Hlinkovej sebestačné a zabezpečovať účinné látky, ktoré sú často nedostupné, vo vlastnej réžii. Priestor vidí v spustení výrobnej linky v Hlohovci na výrobu generík, prípadne v dohode s ďalšími výrobcami na Slovensku. K tejto téme chce preto otvoriť verejnú diskusiu a iniciovať pracovné rokovania.

Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na stretnutí s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou kritizovali kategorizáciu Nemocnice Bory, ktorá bola rozhodnutím ministerstva umiestnená do štvrtej úrovne, aj keď spĺňa podmienky iba pre druhú úroveň. Takéto porušenie základných princípov tzv. optimalizácie siete nemocníc podľa predsedu lekárskych odborárov Petra Visolajského zabíja sľúbenú reformu nemocníc v zárodku. Vedenie Nemocnice Bory obhajuje rozhodnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej zaradiť túto nemocnicu podmienečne oficiálne do tretej úrovne, s niektorými doplnkovými programami štvrtej úrovne.

Asociácia nemocníc Slovenska víta a oceňuje kroky ministerstva zdravotníctva a rezortu školstva, ktoré smerujú k zvýšeniu počtu študentov na lekárskych fakultách a zdravotníckych školách. Považuje to za dôležité a realistické systémové riešenie pre nedostatok kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, s ktorým sa stretávame aj v našich nemocniciach. Toto opatrenie nadväzuje na podobnú dohodu z roku 2018 medzi asociáciou a vtedajším premiérom Petrom Pellegrinim, v ktorej sa, žiaľ, už neskôr nepokračovalo. Asociácia taktiež víta posunutie reálneho zavádzania optimalizácie siete nemocníc a dátumu zavedenia maximálnych čakacích lehôt na operácie o jeden rok. 

Na Slovensku pribúdajú nekompetentní a nekvalifikovaní zubní technici, ktorí zubným lekárom a pacientom ponúkajú lacné, ale nekvalitné korunky, mostíky, zubné náhrady či strojčeky. Ideálnym riešením by podľa Slovenskej komory zubných technikov bolo zavedenie licencií na výkon povolania zubný technik. Licencie by umožnili efektívnejšie kontroly v praxi. Uviedla to prezidentka komory Hana Dohálová. Situáciu by podľa komory pomohlo zlepšiť aj to, keby každý nový zubný technik, ktorý si žiada o živnosť, musel zo zákona priniesť potvrdenie o registrácii v komore. Odbor zubná technika sa ako jeden z troch zdravotníckych odborov ocitol v organizačnej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Upozorňuje na to, že na Slovensku sa už stali prípady, keď živnostenský úrad vydal živnostenské oprávnenie aj osobám, ktoré nie sú zaregistrované v registri zdravotníckych pracovníkov, čím vzniká riziko pre pacientov. Predstavitelia komory sú za opätovné uzákonenie, aby zubní technici pracovali na základe licencií na výkon zdravotníckeho povolania a výkon odborného garanta tak, ako to v súčasnosti môžu robiť v iných zdravotníckych odboroch.

S ľudským papilomavírusom - HPV sa počas svojho života stretne až osem z desiatich ľudí. Na infekciu HPV v súčasnosti neexistuje cielený liek, ide však o jediný rakovinotvorný vírus, proti ktorému existuje účinná prevencia, a to očkovanie. Od decembra tohto roka budú zdravotné poisťovne plne hradiť vakcínu proti HPV deťom až do 15 rokov. Ako uviedla hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Alena Krčová od 1. decembra tohto roka bude plne hradená vakcína Gardasil 9 deťom a mladým až do 15 rokov, čiastočne hradená bude poistencom do 15 rokov aj vakcína Cervarix. Infekcia ľudským papilomavírusom sa vo väčšine prípadov prenáša pohlavným stykom, ale aj dotykom alebo z matky na dieťa už počas pôrodu. Infekcia je nebezpečná práve v tom, že dlho nemusí mať žiadne príznaky a prejaviť sa môže aj o 15 rokov.  

Snem Slovenskej lekárskej komory si zvolil nového prezidenta. Stal sa ním doterajší viceprezident komory Jaroslav Šimo. Volebný snem zároveň prijal uznesenie, v ktorom žiada vládu Roberta Fica, aby zvýšila odvody za poistencov štátu do zdravotných poisťovní minimálne na úroveň 6 percent z vymeriavacieho základu štátu a zvýšila tak prostriedky do rezortu zdravotníctva. Snem lekárskej komory zároveň vyjadril podporu ministerstvu zdravotníctva v rokovaniach o zvýšení rozpočtu v rezorte zdravotníctva. Mimoriadny snem komory začiatkom októbra odvolal jej prezidenta Pavla Oravca. Vedením komory do zvolenia nového prezidenta poveril viceprezidenta Jaroslava Šima. Rada komory, ktorá zasadala po mimoriadnom sneme, následne odvolala aj viceprezidenta Róberta Rolanda a poverila touto funkciou Valériu Vasiľovú.  

Prevádzka aplikácií na preukazovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 GreenPass sa skončí 31. decembra tohto roka. Rovnako tak nebudú funkčné ani aplikácie OverPass a OverPass Special, ktoré slúžili na overenie covidových certifikátov. Dôvodom je výrazný pokles využívania aplikácií pre neexistenciu obmedzení a ukončenie vydávania certifikátov DCC EÚ ku koncu júna tohto roka. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva. Doklad o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 aktuálne vydáva zdravotnícke zariadenie po aplikácii očkovania. O Národný certifikát o vykonanej vakcinácii možno požiadať naďalej aj Národné centrum zdravotníckych informácií.

Počty darcov krvi, a najmä prvodarcov, sa po pandemických rokoch opäť darí zvyšovať na úroveň spred tohto obdobia. Uviedla to generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža a informovala, že sa skončil 29. ročník kampane Študentská kvapka krvi. Mottom tohto ročníka kampane bolo "Shareni svoju krv a život Ti dá like“. Kampaň trvala od 23. októbra do 17. novembra. Do 40 odberových miest prišlo s úmyslom darovať krv 22 551 ľudí, pričom podmienky pre darcovstvo splnilo 19 708 z nich.