MEDI Noviny 11. 11. 2023

Sezóna 1 - Epizóda 33

Ďalšia epizóda »

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce v rámci plánovania rozpočtu na rok 2024 dohodnúť čo najlepší rozpočet pre sanáciu zdravotníctva,
  • Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska žiada rezort zdravotníctva o zmenu v logistike očkovania proti ochoreniu COVID-19,
  • počet pacientov psychiatrických ambulancií v minulom roku medziročne stúpol o viac ako 10 percent.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce v rámci plánovania rozpočtu na rok 2024 dohodnúť čo najlepší rozpočet pre sanáciu zdravotníctva. Uviedla to po návšteve Univerzitnej nemocnice v Bratislave v piatok 3. Novembra.  Podľa jej slov prvé, čo budú robiť po schválení programového vyhlásenia vlády, je riešiť rozpočet na rok 2024. V rámci neho bude jej úlohou vyrokovať čo najlepší rozpočet, aby sa sanovali problémy, ktoré nás trápia v rámci financovania a podfinancovania zdravotníctva. Medzi jej prvé kroky bude patriť aj návšteva ministra školstva v súvislosti s nastavením kompetencií stredného zdravotníckeho personálu. Ministerka potvrdila, že sa problémami chce zaoberať a diskutovať o nich aj v rámci stretnutí k optimalizácii siete nemocníc. Deklarovala, že chce navštíviť aj ďalšie nemocnice na Slovensku. Budúci týždeň plánuje spolu s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim návštevu banskobystrickej nemocnice. 

Parlament bude ešte do konca tohto roka schvaľovať legislatívny návrh, ktorým sa od začiatku budúceho roka zabezpečí pokračovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Po návšteve ministerstva zdravotníctva to uviedol premiér Robert Fico. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková požiadala predsedu vlády, aby sa kabinet takýmto návrhom zaoberal už na najbližšom rokovaní vlády spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Podľa nej sa tak nestane, že pre odchod lekárov sa zo dňa na deň zatvárajú jednotlivé oddelenia, čo má negatívny dopad na pacientov.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska žiada rezort zdravotníctva o zmenu v logistike očkovania proti ochoreniu COVID-19. Chce, aby bolo možné očkovať aj v ambulanciách všeobecných lekárov. Upozornila, že zraniteľné skupiny ľudí majú k očkovaniu obmedzený prístup. Ide najmä o seniorov, vylúčené komunity a polymorbídnych pacientov. Títo pacienti majú záujem o očkovanie, nemajú však možnosť dostať sa zo vzdialeného vidieka do vakcinačných centier. Následkom tejto situácie je zvyšujúci sa počet komplikovaných priebehov ochorenia, ako aj zvyšujúci sa počet hospitalizácií. Prezidentka spoločnosti Monika Palušková podotkla, že vakcinačné centrá sú desiatky kilometrov vzdialené od dedín a menších miest, kde žijú seniori, ľudia, ktorí majú problém s koordináciou a pohybom, sú polymorbídni alebo žijú vo vylúčených komunitách.

Združenie miest a obcí Slovenska žiada ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú o prehodnotenie rušenia gynekologicko-pôrodníckych oddelení v nemocniciach v piatich mestách. Ide o pôrodnice v Snine, vo Svidníku, v Kráľovskom Chlmci, v Revúcej a v Partizánskom. Združenie súčasne žiada aj o prehodnotenie rušenia šestnástich ambulantných pohotovostí pre deti a dorast v budúcom roku. Reformný zámer Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti zdravotnej starostlivosti podľa Združenia Miest a Obcí Slovenska prináša negatívne dopady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti v piatich mestách. Piatim pôrodniciam a neonatologickým oddeleniam hrozí od začiatku budúceho roka zatvorenie, z dôvodu nízkeho počtu pôrodov. Hranica je na úrovni 400 pôrodov ročne. Ďalšou dôležitou témou pre Združenie sú ambulantné pohotovostné služby pre deti a dorast. Podľa jeho predsedu Jozefa Božíka žiadajú prehodnotiť zachovanie tých pohotovostí, kde lekári sú a majú záujem pracovať. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková plánuje zavolať predstaviteľov Združenia, zástupcov Asociácie nemocníc Slovenska, aj zástupcov štátnych a súkromných nemocníc k téme optimalizácie siete nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje aktualizáciu Slovenského farmaceutického kódexu. Ide o súbor technických požiadaviek na prípravu, skúšanie, označovanie, uchovávanie, predpisovanie a vydávanie hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov a medziproduktov na ich prípravu. V súčasnosti je v platnosti jeho druhé vydanie z 9. septembra 2015. Cieľom navrhovaného právneho predpisu je podľa ministerstva ustanovenie tretieho aktualizovaného vydania Slovenského farmaceutického kódexu, ktorého návrh predložil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Povinnosťou držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je postupovať pri príprave, uchovávaní a kontrole hromadne pripravovaných liekov a individuálne pripravovaných liekov podľa požiadaviek správnej lekárenskej praxe a ustanovení Slovenského farmaceutického kódexu. Zdravotnícki pracovníci sú takisto povinní zabezpečiť uchovávanie humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok podľa požiadaviek Slovenského farmaceutického kódexu. 

Martin Smatana končí na pozícii predsedu dozornej rady štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Funkcie sa vzdá po najbližšom zasadnutí rady. Informoval o tom po stretnutí s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Smatana to odôvodňuje nástupom Michala Štofka na post štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR. Poznajú sa a mali spolu firmu. Zároveň poukázal na to, že pre VšZP boli posledné roky chaotické. Ako doplnil, po implementácii ozdravného plánu a dofinancovaní sektora sa však podarilo poisťovňu fiškálne stabilizovať. Nevieme ešte, ako presne skončí rok, ale výsledné čísla sa pohybujú okolo vyrovnaného hospodárenia a aj v pesimistickom scenári bude VšZP z pohľadu likvidity či imania v poriadku. Nové vedenie Ministerstva zdravotníctva si podľa neho uvedomuje nedostatky pri tvorbe štátneho rozpočtu, ktoré štátnej Zdravotnej Poisťovni v tomto roku spôsobili veľkú časť finančných problémov.

Počet pacientov psychiatrických ambulancií v minulom roku medziročne stúpol o viac ako 10 percent. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. Psychiatrické ambulancie na Slovensku v roku 2022 vykázali 1 milión 982-tisíc návštev pacientov, čo predstavuje medziročný nárast o 4,5 %. Celkovo lekári vyšetrili takmer 417,5 tisíca osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 40,3 tisíca vyšetrených osôb, čo je medziročne viac o 10,7 %. Psychiatrické oddelenia posteľových zdravotníckych zariadení v roku 2022 zaznamenali takmer 40-tisíc hospitalizácií pacientov s duševnými poruchami a poruchami správania, čo je o 2 462 hospitalizácií viac ako v roku 2021. Najviac hospitalizácií si vyžiadali poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu. Druhou najčastejšou skupinou diagnóz bola schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre detských onkologických pacientov v Národnom ústave detských chorôb má za sebou už viac ako 150 návštev detí v rodinnom prostredí. Liečba sa tak ešte viac priblížila k deťom a ich rodinám. Najskôr to boli návštevy pacientov v aktívnej liečbe z Bratislavy, neskôr Bratislavského kraja a dnes navštevujú aj pacientov z Nitry, z Levíc a z iných miest s dojazdom do dvoch hodín. Podľa slov riaditeľa ústavu Petra Bartoňa tento úspech je založený na synergickej spolupráci nemocnice s neziskovou organizáciou Deťom s rakovinou, ktorá zabezpečila prístrojové vybavenie, auto a pomohla s rekonštrukciou priestorov. Nemocnica poskytuje zdravotnícke a personálne zázemie. Výjazdové sestry deťom odoberú krv, analyzátormi vyšetria krvný obraz a biochemické parametre. Výsledok poznajú do 10 minút. Ako dodala výjazdová sestra Veronika Mičietová rodičia si veľmi pochvaľujú, že deti sú v menšom strese a napätí a aj náročnejšie a bolestivé výkony v domácom prostredí zvládajú lepšie v porovnaní s návštevou nemocnice. 

Počet pacientov s glaukómom, teda zeleným zákalom, na Slovensku stúpa. Vlani pribudlo do starostlivosti očných lekárov 36 811 novodiagnostikovaných pacientov s týmto ochorením, čo je najvyšší počet nových prípadov od roku 2013. Vyplýva to z najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií. Oční lekári v roku 2022 sledovali takmer 774 tisíc pacientov. Najčastejšou novozistenou diagnózou u dospelých boli glaukómy, pseudofakia a suchá aj vlhká forma vekom podmienenej degenerácie makuly. U detí a mladých do 19 rokov dominovalo škúlenie, tupozrakosť a glaukómy. Oftalmologické ambulancie vlani zaznamenali takmer 1 900 000 návštev, čo predstavuje medziročný nárast o 5,3 percenta. Najviac sledovaných pacientov bolo v Bratislavskom a v Košickom kraji.