MEDI Noviny 04. 11. 2023

Sezóna 1 - Epizóda 32

Ďalšia epizóda »

Dobrý deň, vitajte pri týždennom sumári správ z oblasti slovenského zdravotníctva. V dnešných MEDI novinách sa budeme venovať aj týmto témam:

  • virtuálna realita pomôže lekárom a sestrám z detskej onkológie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave hovoriť s pacientmi o rakovine, 

  • Ministerstvo zdravotníctva SR bude pokračovať v začatej reforme pediatrickej starostlivosti,

  • v rebríčku najčastejších príčin hospitalizácie sa na Slovensku dlhodobo umiestňuje zápal pľúc - pneumónia.

Virtuálna realita pomôže lekárom a sestrám z detskej onkológie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave hovoriť s pacientmi o rakovine. Prostredníctvom inovatívnej aplikácie si môžu priamo nacvičiť rozhovory s pacientom či jeho rodinou. Oznámiť rodine, že ich dieťa má rakovinu, aké riziká má náročná liečba alebo že ochorenie je nevyliečiteľné, je veľkou emocionálnou záťažou aj pre zdravotnícky personál. Navyše, je veľmi dôležité vedieť, ako tieto informácie podať. Podľa ústavu až 60 percent sťažností na nemocnice spôsobuje nevhodná komunikácia zdravotníckeho personálu. Stresujúce situácie, kam patria rozhovory s pacientmi, majú zase za následok 59 percent z celkovej miery vyhorenia lekárov. Odborníci preto považujú tréning komunikačných zručností za nevyhnutnosť. S nácvikom komunikácie zdravotníkom pomôže aplikácia ComGuide, prostredníctvom ktorej sa cez virtuálnu realitu dostávajú priamo do situácie, kde majú oznámiť pacientovi závažnú a emocionálne náročnú informáciu.

Ministerstvo zdravotníctva SR bude pokračovať v začatej reforme pediatrickej starostlivosti. Deklarovala to nová ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na sociálnej sieti. Privítala, že väčšina pediatrov stiahla výpovede z ambulantnej pohotovostnej služby. Ako skonštatovala, stiahnutím výpovedí sa kritický personálny podstav pediatrov nevyriešil. Preto v spolupráci s pediatrami budeme kontinuálne pokračovať v začatej reforme pediatrickej starostlivosti a hľadaní takých riešení, ktoré neohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov. V platnosti je podľa nej ešte niekoľko výpovedí, ktoré však pediatri podali z iného dôvodu a v inom časovom rámci. Dolinková verí, že sa čím skôr podarí realizovať kroky, ktoré spomalia odchod pediatrov a zároveň prilákajú nových. Výpovede z ambulantných pohotovostných služieb stiahla väčšina pediatrov. Tí však od novej vlády očakávajú, že bude krízu v primárnej pediatrii riešiť. Volajú po komplexných riešeniach. Pediatri výpovede podali ešte v júni, odôvodňovali to aj ich nedostatkom a preťaženosťou.  

Verejné zdravotné systémy sa po celom svete ocitajú pod narastajúcim tlakom. Vo svojej publikácii s názvom Slovenské zdravotníctvo 2023 - 2030, problémy a ich zlepšenia to uviedol Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Jedným z dôvodov je starnutie obyvateľstva, keď sa rýchlo mení pomer zdravotníkov a pacientov v neprospech zdravotníkov. Ďalším dôvodom je medicínsky pokrok. Nové diagnózy a nové spôsoby liečby spolu s lepšou informovanosťou a emancipáciou pacientov rozširujú škálu potrieb, ktoré napĺňa sektor zdravotníctva. Pacienti očakávajú od zdravotníctva stále viac. Na to, aby sa dostupnosť zdravotných služieb pre slovenských občanov do budúcna udržala, alebo dokonca narastala, malo by zdravotníctvo prejsť zmenami. Analytici INESS identifikovali jedenásť oblastí na zmenu a v nich 36 možných konkrétnych opatrení. Ide o dokončenie transformácie štátnych nemocníc na obchodné spoločnosti, kapitálovú nezávislosť verejných nemocníc od štátu či nezávislé riadenie rozvoja nemocníc. Analytici tiež odporúčajú zachovať konkurenčný systém v zdravotnom poistení, zmluvnú slobodu zdravotných poisťovní a otvorený vstup do sektora poskytovateľov.

Dlhodobá vízia financovania zdravotníckeho sektora je nevyhnutný krok k odvráteniu jeho krízového stavu. Upozornili na to viaceré zdravotnícke organizácie, združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR. V otvorenom liste vyzvali vládu, aby bol pre ňu sektor prioritou a nastavila jeho systémové a predvídateľné financovanie na niekoľko rokov dopredu. Podotkli, že stav slovenského zdravotníctva je alarmujúci a potrebuje adekvátnu pozornosť a odvahu politických subjektov robiť rázne kroky. Podľa nich bez adekvátneho financovania a systémových zmien nepríde zlepšenie pri personálnom nedostatku či optimalizácii siete nemocníc. Rozhodujúcu úlohu zohráva rozpočet na rok 2024. V tejto súvislosti žiadajú vládu o zvýšenie platby za poistenca štátu na úroveň 86 eur, čo predstavuje 6,6 percenta z priemernej mzdy. 

Od začiatku tohto roka sa pre zamestnancov zaviedol minimálny základ pre odvod poistného na zdravotné poistenie. Najnižší možný vymeriavací základ je vo výške životného minima pre plnoletú osobu platnej k 1. januáru tohto roka, čo je 234,42 eura. Minimálny odvod z tejto sumy dosahuje 14 percent, teda 32,81 eura. Ak by vypočítaný odvod poistného nedosiahol túto minimálnu výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh na novelizáciu príslušnej vyhlášky, aby sa minimálne poistné pre zamestnanca v budúcom roku zohľadňovalo pri ročnom zúčtovaní zdravotných odvodov za tento rok. Účelom návrhu vyhlášky je podľa ministerstva zapracovanie zmien v zákone o zdravotnom poistení vykonané jeho novelizáciou, na základe ktorých bolo ustanovené minimálne poistné zamestnanca. 

Vedenie Žilinského samosprávneho kraja verí, že prešetrovanie procesu čerpania peňazí z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc odhalí pravdu a prinesie pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou spravodlivosť. V reakcii na pondelkový zásah Národnej kriminálnej agentúry na Ministerstve zdravotníctva SR a na žilinskej župe to uviedla hovorkyňa kraja Eva Lacová. Podľa jej slov čadčianska nemocnica ako jedna zo štyroch župných nemocníc podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu detského oddelenia z výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc z Plánu obnovy včas, pričom o deň neskôr odovzdala Zdravotníckej implementačnej agentúre iba štúdiu uskutočniteľnosti. Oneskorenie pritom spôsobila požiadavka ministerstva zdravotníctva na prepracovanie projektu z pôvodných 17 miliónov eur na 8,4 milióna eur. Žilinský kraj považuje konanie Ministerstva zdravotníctva SR za manipulatívne, pretože iné kraje mohli odovzdať projekty s rozpočtom vyšším, ako bola alokácia finančných prostriedkov určených z výzvy pre daný kraj.

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave budú mať možnosť absolvovať časť svojej praktickej výučby už aj v novej Nemocnici Bory v Bratislave. Zmluvy o pregraduálnej výučbe a o špecializačnom vzdelávaní podpísali čelní predstavitelia univerzity a Nemocnice Bory v pondelok 30. októbra. Cieľom spolupráce s Nemocnicou Bory je, aby študenti medicíny mali možnosť vzdelávať sa v najmodernejšej nemocnici na Slovensku, vyskúšať si nové technológie a zažiť procesy poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré sa líšia od ostatných nemocníc na Slovensku. Dekan Lekárskej fakulty Juraj Paye uviedol, že chcú pre študentov medicíny vytvoriť tie najlepšie podmienky na vzdelávanie. Ako dodal, táto zmluva dáva študentom možnosť nahliadnuť do sveta medicíny tak, ako má vyzerať v 21. storočí. 

V rebríčku najčastejších príčin hospitalizácie sa na Slovensku dlhodobo umiestňuje zápal pľúc - pneumónia. Na Slovensku ročne postihuje 35-tisíc ľudí. Zároveň patrí medzi ochorenia s najdlhšou ošetrovacou dobou v nemocnici. Rizikoví sú seniori a chronicky chorí pacienti. Ochorenia dýchacej sústavy sú treťou najčastejšou príčinou úmrtí, hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach a rakovine. Stopercentná zaočkovanosť cieľovej populácie dospelých na Slovensku proti pneumokokom by podľa výpočtov zabránila 4,5 tisíca prípadom pneumokokového zápalu pľúc, z toho 600 úmrtiam ročne. Kým v zariadeniach sociálnych služieb sú niektoré očkovania povinné, úroveň zaočkovanosti populácie je stále nízka.

V Bratislave po 28 rokoch otvoria historickú Lekáreň u Salvatora na Panskej ulici v Starom Meste, ktorá získa svoju pôvodnú funkciu. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo na tlačovej konferencii pripomenul, že počas najbližšieho víkendu a v novembri sú pripravené komentované prehliadky priestorov tejto národnej kultúrnej pamiatky pre verejnosť. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ poznamenal, že by chceli lekáreň znovu uviesť do prevádzky ešte v tomto roku. V lekárni komora ponúkne nielen plnohodnotnú lekárenskú starostlivosť vrátane menej rozšírených služieb, ako individuálna príprava liekov, meranie zdravotných parametrov a konzultácie rizika liekových interakcií, ale aj odborný historický výklad zameraný na históriu lekárne u Salvatora a slovenského lekárnictva.