Veríme viac alternatívnym informáciám, ako nudným faktom

Sezóna 1 - Epizóda 18

Ďalšia epizóda »

Už 56. ročník Nitrianskych lekárskych dní sa konal pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Mgr. Michala Palkoviča, PhD., MHA, MPH. V stredu, 25. októbra po vymenovaní novej vlády však lekár, patológ a vysokoškolský pedagóg úrad ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky odovzdal novovymenovanej ministerke JUDr. Zuzane Dolinkovej. Ako sa spätne pozerá na svoje pôsobenie na úrade? 

Okrem pôsobenia na úrade sme sa venovali aj hlavnej téme kongresu a tým boli inovácie. Inovatívne metódy umelej inteligencie majú potenciál zásadne ovplyvniť zdravotníctvo a priniesť množstvo výhod pre pacientov, zdravotníckych profesionálov a celý systém zdravotnej starostlivosti. Aj keď je potenciál umelej inteligencie pre zdravotníctvo ohromujúci, existujú aj výzvy, ako sú otázky ochrany súkromia, etické a regulatórne otázky a potreba spolupráce medzi technickými expertmi a lekármi. Bezpečnosť a správne využitie údajov je tiež kľúčovou záležitosťou. Preto je dôležité, aby umelej inteligencii v oblasti zdravotnej starostlivosti boli nastavené jasné smernice a pravidlá.

A prečo Slováci skôr veria hoaxom, ako podloženým vedeckým faktom?