Mŕtvi učia živých

Sezóna 1 - Epizóda 19

Ďalšia epizóda »

Poznáte rozdiel medzi súdnym lekárom a patológom? Súdny lekár a patológ sú dva rôzne typy lekárov so špecializáciou v rôznych oblastiach medicíny, ktorí sa zaoberajú skúmaním mŕtvych tela, ale majú odlišné úlohy a oblasti záujmu:

  1. Súdny lekár (forenzný lekár): Súdny lekár sa zaoberá vyšetrovaním úmrtí, ktoré môžu mať trestnoprávne dôsledky, ako sú prípady vraždy, samovraždy, nehody, otravy a iné. Ich hlavnou úlohou je určiť príčinu a okolnosti smrti, zbierať dôkazy a pripravovať správy pre súdne orgány. Súdny lekár spolupracuje s políciou, prokurátormi a súdnymi orgánmi pri trestnom vyšetrovaní.

  2. Patológ: Patológ je lekár so špecializáciou na diagnostiku ochorení tkanív a buniek. Zaoberá sa skúmaním tkanív získaných z biopsií, chirurgických zákrokov a pitiev, aby stanovil diagnózu a hodnotil ochorenie. Patológ nie je primárne zameraný na trestné vyšetrovanie, ale na diagnostiku a výskum chorôb, vrátane nádorov, infekcií a iných zdravotných problémov.

S patológom prof. MUDr. Jozefom Šidlom, CSc., MPH z Ústavu súdneho lekárstva sme hovorili nielen o alkoholizme, ktorý trápi množstvo Slovákov, ale aj o drogových závislostiach. Je dôležité, podľa neho, vykonávať pitvy? A čo nás mŕtvi môžu naučiť?

Vedeli ste, že v roku 2021 bolo zaznamenaných na území Slovenskej republiky 548 samovrážd, z toho 32,3 % (177) samovrážd bolo vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej psychotropnej látky. Podiel samovrážd za prítomnosti alkoholu u mužov bol 35,6 %, u žien 17,2 %. Trend počtu samovrážd v posledných rokoch klesal, v roku 2021 sa však ich počet zvýšil o 59 oproti predchádzajúcemu roku a o 50 samovrážd oproti roku 2019. Podiel samovrážd vykonaných za prítomnosti alkoholu z celkového počtu samovrážd si udržal mierne klesajúci trend. A ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami?