Dusenie u dospelého

Sezóna 1 - Epizóda 2

Ďalšia epizóda »

Dusenie je núdzový stav, keď sa dospelý človek nemôže dostatočne nadýchnuť alebo vykašľať a hrozí mu udusenie. Môže nastať z rôznych dôvodov, najčastejšie sú spojené s problémami pri požívaní jedla alebo cudzích predmetov. Ako teda poskytnúť prvú pomoc?

1. Dusenie jedlom:

 • Čo to je: Dospelý sa môže udusiť, ak potrava uviazne v hrdle a blokuje dýchacie cesty.

 • Prvá pomoc: V tomto prípade môžete použiť Heimlichov manéver (tiež známy ako Heimlichova metóda), ktorý pomáha odstrániť uvíznutú potravu z dýchacích ciest. Postupujte nasledovne:

  a. Stúpte za obeť a stojte jej za chrbtom.

  b. Obklopte obeť okolo pása a svojou pästou tlačte na bruchu, tesne nad pupkom.

  c. Robte rýchle a silné pohyby smerujúce smerom nahor a snažte sa vyvolať kašeľ alebo vykašliavanie potravy.

  d. Pokračujte v manévri, kým sa obeť nezbaví uvíznutej potravy alebo nezačne dýchať. Ak osoba stratí vedomie, začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou (CPR) a pokúste sa odstrániť uvíznutú potravu, ak je to možné.

2. Dusenie cudzím predmetom:

 • Čo to je: Dospelý sa môže udusiť aj inými predmetmi, nie len jedlom, napríklad hračkami alebo drobnými predmetmi.

 • Prvá pomoc: Pokúste sa pomôcť obeťou takto:

  a. Upozornite obeť, aby kašlala, a povzbudzujte ju k tomu.

  b. Ak obeť nevie kašľať a nedokáže dýchať, zavolajte núdzovú pomoc a pokúste sa poskytnúť Heimlichov manéver (rovnaký postup ako pri dusení jedlom).

  c. Ak obeť stratí vedomie, začnite s CPR a pokúste sa odstrániť cudzí predmet, ak je to možné.

POZOR, pokusy o odstránenie cudzieho predmetu môžu byť riskantné, pretože môžu spôsobiť ešte väčšie uviaznutie alebo poškodenie dýchacích ciest. Preto je vždy dôležité zavolať profesionálnu lekársku pomoc, ak je niekto v situácii dusenia. Rýchla reakcia a včasná prvá pomoc môžu zachrániť život.