XIV. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou

Sezóna 1 - Epizóda 29

04.10.2023

Ďalšia epizóda »

V dňoch 12.-14. októbra sa v Bratislave zídu pediatri z celého Slovenska aj zahraničia. Bude tu totiž XIV. Slovenský pediatrický kongres. Lekári chcú hľadať odpovede na to, ako do odboru prilákať viac mladých ľudí, no najmä – vymenia si najnovšie poznatky z oblasti liečby detí a adolescentov.

„Máme sľúbenú veľmi bohatú účasť najmä kolegov z Českej republiky, budeme tam mať aj kolegov z Kanady, Švédska a iných krajín. Samozrejme, témy budú rôzne. Pri zostavovaní programu sme sa snažili, aby mal svoj blok každý odbor pediatrie - imunológia, nefrológia, kardiológia, neonatológia a ďalšie. A v každom bloku bude 4 až 5 prednášok s najnovšími vednými poznatkami,“ uviedla MUDr. Elena Prokopová, jedna z organizátoriek kongresu.