Depresia a úzkosť u detí

Sezóna 1 - Epizóda 4

Ďalšia epizóda »

Vitajte pri sledovaní relácie Geniálny život s Michaelou, ktorá vzniká v spolupráci s televíziou TV Doktor. Dnes sa budeme spoločne venovať veľmi dôležitej téme - duševné zdravie u detí. Depresia a úzkosť môžu postihnúť jednotlivcov všetkých vekových kategórií a deti nie sú výnimkou. Spolu s pani doktorkou dnes budeme diskutovať o rôznych faktoroch, ktoré prispievajú k rozvoju depresie a úzkosti u detí, ako sú genetické predispozície, vplyvy prostredia a traumy. Okrem toho sa pozrieme aj na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú rodičia, učitelia a školy pri identifikácii a podpore detí, ktoré môžu zápasiť s depresiou a úzkosťou. 

Mojim dnešným hosťom je pani doktorka Veronika Marcinčáková Husárová. Pani doktorka po PhD štúdiu na LFUK atestovala v odbore detská psychiatria. Pôsobila na Psychiatrickej klinike v Martine, ako výskumníčka na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty v Bratislave, ako diagnostička v Autistickom centre Andreas a vo vlastnej pedopsychiatrickej ambulancii. Prednášala na domácich a medzinárodných konferenciách, je autorkou mnohých vedeckých publikácií týkajúcich sa najmä tém depresie, ADHD, autizmu, farmakoterapie a magnetickej rezonančnej spektroskopie. Je jednou zo zakladateliek súkromnej ambulantnej kliniky duševného zdravia v Bratislave, kde je aktuálne garantkou pre odbor detská psychiatria.

Téma duševného zdravia sa týka nás všetkých, vrátane našich detí. Depresiu u detí charakterizujú pretrvávajúce pocity smútku, podráždenosti alebo prázdnoty, zatiaľ čo úzkosť sa vyznačuje nadmerným strachom a pocitom nepokoja.

Prelomme stigmu okolo duševného zdravia, podporme otvorené rozhovory s deťmi  a pomôžme im v prípade potreby vyhľadať  odbornú pomoc.