Využitie nízkoteplotnej plazmy v medicíne

Sezóna 1 - Epizóda 5

Ďalšia epizóda »

Našou dnešnou témou je využitie nízkoteplotnej plazmy v medicíne. Nízkoteplotná plazma možno nie je na prvé počutie úplne známy pojem, no v medicíne má svoju dôležitú rolu. Od hojenia rán až po liečbu rakoviny, nízkoteplotná plazma mení postupy zdravotnej starostlivosti a zlepšuje výsledky pacientov. O níkoteplotnej plazme sa dnes budem rozprávať s genetikom a odborníkom na nízkoteplotnú plazmu. 

Pan doktor Stanislav Kyzek pracuje ako odborný asistent a vysokoškolský pedagóg na Katedre genetiky, Prírodovedeckej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave. Po vedeckej stránke sa venuje najmä vplyvu nízkoteplotnej plazmy na biologický materiál so zameraním najmä na jej genotoxický potenciál.Pán doktor Kyzek taktiež prednáša, vedie a školí študentov bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia na katedre Genetiky.

Stano, vitaj, ďakuje, že si prijal moje pozvanie.