Herniovaná platnička

Sezóna 1 - Epizóda 35

18.09.2023

Operácie chrbtice v posledných desaťročiach prešli mimoriadnym vývojom. V súčasnosti je možné vyskočenú platničku, teda herniu, riešiť miniinvazívne, s minimálnymi pooperačnými následkami pre pacientov. Takou je endoskopická operácia driekovej chrbtice. Indikuje sa pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice vo všetkých segmentoch u pacientov, ktorí majú vysunutú medzistavcovú platničku najčastejšie v krčnej a bedrovej oblasti. Vplyvom toho môže dochádzať k dráždeniu miechového koreňa. Prejavom sú bolesti s výpadkom citlivosti alebo aj hybnosti končatiny. Ide o metódu, ktorou je pacientovi v celkovej anestéze po napolohovaní a RTG verifikácii lézie, zavedený do spinálneho kanála pracovný kanál endoskopu. 

Výhody:

  1. rez má len 7mm
  2. minimálna resekcia tkanív chrbtice 
  3. rýchle zotavenie a rekonvalescencia
  4. využitie aj pri obéznych pacientoch

Endoskopická operácia patrí v súčasnosti k najmodernejším a najefektívnejším operáciám chrbtice na svete. Výkon trvá obvykle 40-60 minút. Dochádza pri ňom k minimálnemu poškodeniu svalových a kostných štruktúr. To znamená aj minimálny vznik predoperačných, ako aj pooperačných komplikácii. Po výkone musí pacient ležať 2 hodiny a nasledujúcich 24 hodín je monitorovaný zdravotným personálom. Už na druhý deň je prepustený do domácej starostlivosti, kde musí dodržovať  pooperačný “šetriaci” režim, ale inak funguje takmer normálne. Veľmi dôležité je, že bolesti chrbta ustúpia okamžite!

Relácia vznikla v spolupráci s Pain Clinic Centrum liečby bolesti.