MedGames 2023

Sezóna 1 - Epizóda 15

Ďalšia epizóda »

V októbri (13. - 14.2023) sa uskutoční už ôsmy ročník medzinárodnej súťaže MedGames. Súťaže, ktorej cieľom je naučené teoretické znalosti študentov využiť v praxi a budúcim lekárom a ošetrovateľom aj týmto spôsobom pomôcť v ich budúcej práci. Vďaka figurantom si môžu študenti vyskúšať prácu lekára. Hodnotení nie sú len po profesionálnej stránke, ale je aj ich prístup k pacientom. Môžu si vyskúšať aj samotné prístroje, ktoré používajú lekári. 

V štúdiu TV Doktor nám hry predstavili členky organizačného tímu MedGames Nina Uhliariková a Laura Fedorková

Všetky úlohy sú zamerané najmä na praktické zručnosti. Použité budú kazuistiky, ktoré vychádzajú zo skutočných skúseností lekárov z rôznych odborov a využívajú sa najmodernejšie trenažéry Simulačného výučbového centra Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. A to všetko pod dohľadom skúsených pedagógov a klinických odborníkov.

Registrácia bude spustená 31. 8. 2023 o 20:00.