M45 Bechterevova choroba

Sezóna 1 - Epizóda 31

28.06.2023

Bechterevova choroba je reumatické zápalové ochorenie kĺbov, ktoré je chronické. Presná príčina zatiaľ známa nie je. Pravdepodobne sa na vzniku choroby podieľajú aj rizikové faktory ako napríklad genetické, imunologické faktory a infekčné ochorenia. Dokonca je pri ochorení dokázaný aj dedičný výskyt. Ako sa ochorenie prejavuje? Aká dlhá je liečba? Kedy treba zbystriť pozornosť a absolvovať vyšetrenia? Na tieto otázky odpovedal MUDr Daniel Čierny, PhD. 

Systémové zápalové ochorenie pohybového systému a patrí medzi reumatologické ochorenia, pre ktoré je typické, že dochádza k abnormálnej reakcii imunitného systému voči vlastným tkanivám. Ochorenie postihuje hlavne kĺby chrbtice, následkom čoho odchádza ku kostnateniu kĺbneho puzdra a medzistavcových platničiek. Výsledkom takéhoto kostnatenia je typický zhrbený postoj. Ak sú postihnuté rebrá, môže to viesť k problémom s dýchaní, pretože sa hrudník nedokáže dostatočne rozpínať počas nádychu. 

Rozlišujeme dva typy Bechterevovej choroby:

  • Axiálna spondyloartritída - typicky sa pri tomto type nachádzajú znaky na natívnych snímkach (RTG).
  • Non - radiografická axiálna spondyloartritída - pri tomto type sú natívne snímky bez patologického nálezu a diagnostika je založená na prítomných symptómoch, laboratórnych nálezoch alebo pri iných typoch zobrazovacích metód. 

Symptómy sa najčastejšie začínajú u mladých dospelých. Zápal sa môže prejaviť aj mimo pohybového aparátu, najčastejšie na očiach. 

Prejavy ochorenia

Medzi skoré prejavy ochorenia zaraďujeme bolesť a stuhnutosť chrbtice, najmä v lumbálnej (driekovej) časti a v oblasti bedier, hlavne v ranných hodinách a po dlhšej inaktivite. Postupom času sa príznaky zhoršujú. Oblasti, ktoré sú najčastejšie postihnuté:

  • kĺbne spojenia v chbtici a v panve
  • lumbálna a sakrálna (krížová) chrbtica
  • miesta úponov väzov a ligament
  • kĺby medzi hrudnou kosťou a rebrami
  • bedrové a ramenné kĺby

Medzi očné prejavy ochorenia zaraďujeme bolestivé červené oko, výrazná citlivosť na svetlo alebo neostré videnie. 

Príčiny vzniku

Presná príčina vzniku nie je známa, predpokladá sa spojitosť s genetickou predispozíciou cez takzvaný HLA - B27 gén, ktorý je výrazne zvýšený u pacientov s morbus Bechterev. Avšak nie u všetkých pacientov s týmto antigénom sa ochorenie aj vyvinie.