Láska

Sezóna 1 - Epizóda 8

26.06.2023

Láska je silný a komplexný emocionálny stav, ktorý sa prejavuje rôznymi spôsobmi a podobami. Je to základná ľudská emócia a existuje mnoho spôsobov, ako ju môžeme zažívať. 

 1. Romantická láska: Je to intímna a vášnivá forma lásky, ktorá sa prejavuje vo vzťahoch medzi partnermi. Táto forma lásky je spojená so silným citovým puto a zamilovanosťou.

 2. Rodinná láska: Je to láska, ktorá sa prejavuje medzi členmi rodiny. Patrí sem láska medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami a medzi ostatnými príslušníkmi rodiny. Rodinná láska je zvyčajne hlboká, bezpodmienečná a trvalá.

 3. Priateľská láska: Je to láska a priateľstvo medzi priateľmi. Priateľská láska je založená na dôvere, porozumení, podpore a zdieľaní spoločných záujmov. Tento typ lásky poskytuje emocionálnu podporu a vzájomné potešenie.

 4. Sebaľútosť: Je to láska k sebe samému, ktorá sa týka prijatia, úcty a starostlivosti o vlastné dobro. Sebaľútosť je dôležitá pre zdravie a pohodu jednotlivca a zahŕňa starostlivosť o vlastné potreby, sebazlepšovanie a prijatie seba samého.

 5. Altruistická láska: Táto forma lásky sa prejavuje skrze pomoc, starostlivosť a obetu pre dobro druhých ľudí. Altruistická láska sa sústreďuje na blaho a spokojnosť iných, bez očakávania odplatu.

 6. Spirituálna láska: Je to forma lásky, ktorá sa prejavuje vo vzťahu k vyššiemu významu alebo duchovnému aspektu života. Je spojená s duchovnou hĺbkou, pokorou a túžbou po spojení s niečím väčším.

Tieto formy lásky nie sú vzájomne vylučujúce sa a môžu sa vzájomne prelínať. Ľudia môžu zažívať viacero foriem lásky v rôznych oblastiach svojho života. Každý jednotlivec môže mať vlastný spôsob prejavu a vnímania lásky

Toxický vzťah je charakterizovaný nezdravými vzťahovými dynamikami a správaním, ktoré môžu negatívne ovplyvniť vaše fyzické a emocionálne zdravie. Je dôležité si byť vedomý znakov, ktoré môžu naznačovať, že sa nachádzate v toxickom vzťahu. Tu je niekoľko možných znakov:

 1. Nedostatok rešpektu a dôstojnosti: V toxickom vzťahu môže chýbať rešpekt voči vám a vašim hraniciam. Partner môže neustále ignorovať vaše potreby, dehonestovať vás, urážať alebo znevažovať.
 2. Neustále konflikty a napätie: Ak sa vám zdá, že ste neustále v strese, konfliktoch a napätí so svojím partnerom, môže to byť znak toxického vzťahu. Tieto konflikty môžu byť emocionálne, verbálne alebo dokonca fyzicky násilné.
 3. Kontrola a manipulácia: Toxický partner môže mať tendenciu kontrolovať a manipulovať s vašimi rozhodnutiami, činnosťami a vzťahmi s ostatnými ľuďmi. Môže sa snažiť obmedziť váš slobodný čas, izolovať vás od priateľov a rodiny alebo vyvíjať tlak na vás, aby ste robili veci, s ktorými nesúhlasíte.
 4. Nepredvídateľné správanie a nestabilita: Toxický vzťah môže byť charakterizovaný nepredvídateľným a nestabilným správaním partnera. Môžu sa neustále meniť nálady, byť výbušní alebo iracionálni, čo vytvára neistotu a stres.
 5. Nedostatok podpory a emocionálnej bezpečnosti: V toxickom vzťahu môžete pociťovať nedostatok podpory, porozumenia a emocionálnej bezpečnosti. Partner môže byť sebecký, nezaujímať sa o vaše pocity a potreby, a môže vás ponižovať alebo ignorovať vo chvíľach, keď to potrebujete najviac.
 6. Izolácia a obmedzenie vašej slobody: Toxický partner môže snažiť izolovať vás od vašich blízkych a obmedziť vašu slobodu a nezávislosť. Môžu vás kontrolovať, zakazovať vám stretávať sa s inými ľuďmi alebo vám určovať, ako by ste mali tráviť svoj čas alebo čo by ste mali robiť.
 7. Nízke sebavedomie a pocit viny: Toxický partner môže systematicky narušovať vaše sebavedomie a vytvárať vám pocit viny za veci, za ktoré nie ste zodpovední. Môžu vás kritizovať, manipulovať s vašimi pocitmi a spôsobovať, že sa cítite neistí a bezcenní.
 8. Fyzické, sexuálne alebo emocionálne zneužívanie: Toto je najzávažnejšia forma toxického vzťahu. Ak ste vystavení fyzickému násiliu, sexuálnemu zneužívaniu alebo emocionálnemu zneužívaniu, je dôležité okamžite vyhľadať pomoc a bezpečie.

Ak si všimnete tieto znaky v svojom vzťahu, je potrebné zvážiť, či je tento vzťah zdravý a prospešný pre vás. V takýchto prípadoch je dôležité hľadať podporu od dôveryhodných priateľov, rodiny alebo odborníkov, ktorí vám môžu pomôcť získať jasnejší pohľad a poskytnúť vám podporu pri prijímaní rozhodnutí.

Existuje niekoľko varovných signálov, ktoré by vám mohli naznačovať, že váš partner možno nie je vhodný na zdravý a podporujúci vzťah. Tu je niekoľko príkladov:

 1. Neúcta a nedostatok rešpektu: Ak váš partner nevyjadruje úctu voči vám, vašim pocitom, hraniciam a hodnotám, je to vážny varovný signál. To môže zahŕňať ponižovanie, urážky, znevažovanie alebo ignorovanie vašich potrieb.
 2. Nedostatočná komunikácia: Ak váš partner nevie efektívne komunikovať, nevyjadruje svoje pocity a názory alebo nevie počúvať a porozumieť vášmu hĺbkovému spôsobu komunikácie, môže to viesť k frustrácii a nedostatku porozumenia.
 3. Nepredvídateľné správanie: Ak sa váš partner správa nepredvídateľne, má výbušnú povahu alebo sa často mení nálada, môže to vytvárať neistotu a nestabilitu vo vzťahu.
 4. Nezdravé konflikty: Ak s váš partner často zapája do toxických, agresívnych alebo fyzicky násilných konfliktov, je to vážny varovný signál. Zdravý vzťah by mal byť založený na rešpektovaní, spolupráci a hľadaní konštruktívnych riešení.
 5. Nedostatok podpory: Ak váš partner nevyjadruje podporu voči vám, vašim snahám a cieľom, a nesnaží sa vás povzbudiť a pomôcť v dosahovaní vášho potenciálu, môže to naznačovať, že nie je vhodný partner pre vás.
 6. Nevhodné správanie: Ak váš partner vykazuje zneužívajúce správanie, ako je fyzické, sexuálne alebo emocionálne zneužívanie, je to vážne varovanie, že by ste mali opustiť vzťah a vyhľadať pomoc.

Relácia vznikla v spolupráci s Psychológia Nitra - ambulancia klinickej psychológie.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".