Odpovedá MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MPH

Sezóna 1 - Epizóda 20

01.06.2023

Liečba nádorov tráviaceho traktu závisí od niekoľkých faktorov, ako sú umiestnenie, štádium, veľkosť a povaha nádoru, ako aj všeobecný zdravotný stav pacienta. Klinický onkológ, špecialista na liečbu rakoviny, môže navrhnúť rôzne terapeutické prístupy. Tu sú niektoré z bežných metód používaných pri liečbe nádorov tráviaceho traktu.

  1. Chirurgický zákrok: Chirurgia je často hlavným spôsobom liečby nádorov tráviaceho traktu. Cieľom chirurgického zákroku je odstrániť nádor alebo časť postihnutého tkaniva. V závislosti od umiestnenia a rozsahu nádoru môže byť vykonaná resekcia (čiastočné odstránenie) alebo resekciosestom (úplné odstránenie) postihnutého orgánu alebo časti tráviaceho traktu.

  2. Chemoterapia: Chemoterapia je liečba, pri ktorej sa používajú lieky na zničenie rakovinových buniek. Tieto lieky sa môžu podávať ústne, intravenózne alebo cez iné spôsoby. Chemoterapia sa často používa na znižovanie veľkosti nádoru pred chirurgickým zákrokom (neoadjuvantná chemoterapia) alebo na zabíjanie zvyšných rakovinových buniek po chirurgickom odstránení nádoru (adjuvantná chemoterapia).

  3. Radiačná terapia: Radiačná terapia využíva vysoké energetické žiarenie na zničenie rakovinových buniek alebo zastavenie ich rastu. Môže byť použitá pred chirurgickým zákrokom na zmenšenie nádoru (neoadjuvantná radioterapia), po chirurgickom zákroku na zabíjanie zvyšných buniek (adjuvantná radioterapia) alebo ako samostatná liečba.

  4. Cieľová liečba: Cieľová liečba je typ liečby, ktorá zasahuje do špecifických molekulárnych cielov vo vnútri rakovinových buniek. Tieto lieky sa často používajú pri určitých typoch rakoviny tráviaceho traktu, ako napríklad rakovine žalúdka či čriev, a môžu pomôcť zastaviť rast a šírenie rakovinových buniek.

  5. Imunoterapia: Imunoterapia je novšou formou liečby rakoviny, ktorá zlepšuje imunitný systém pacienta, aby bojoval proti rakovinovým bunkám. Tieto terapie môžu zahŕňať použitie monoklonálnych protilátok, inhibítorov kontrolných bodov alebo vakcín proti rakovine. Imunoterapia sa používa nielen pri niektorých typoch rakoviny tráviaceho traktu, ale aj pri iných typoch rakoviny.

  6. Palliatívna starostlivosť: V niektorých prípadoch, keď je liečba rakoviny tráviaceho traktu v pokročilom štádiu alebo nie je možná, sa zameriava na zlepšenie kvality života pacienta. Palliatívna starostlivosť poskytuje symptomatickú liečbu na zmiernenie príznakov a podporu komfortu pacienta.

Liečba rakoviny tráviaceho traktu sa individualizuje pre každého pacienta. Klinický onkológ, spolu so zdravotným tímom, posúdi všetky relevantné faktory a navrhne najvhodnejšie liečebné možnosti. Výber liečby závisí od mnohých faktorov, vrátane typu a štádia nádoru, veku a celkového zdravotného stavu pacienta. Na najčastejšie otázky odpovedá klinický onkológ MUDr. Štefan Pörsök, PhD., MPH.