Odpovedá MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH.

Sezóna 1 - Epizóda 21

05.06.2023

Liečba nádorov tráviaceho traktu závisí od niekoľkých faktorov, ako sú umiestnenie, štádium, veľkosť a povaha nádoru, ako aj všeobecný zdravotný stav pacienta. Klinický onkológ, špecialista na liečbu rakoviny, môže navrhnúť rôzne terapeutické prístupy. Tu sú niektoré z bežných metód používaných pri liečbe nádorov tráviaceho traktu.

Liečba rakoviny tráviaceho traktu sa individualizuje pre každého pacienta. Klinický onkológ, spolu so zdravotným tímom, posúdi všetky relevantné faktory a navrhne najvhodnejšie liečebné možnosti. Výber liečby závisí od mnohých faktorov, vrátane typu a štádia nádoru, veku a celkového zdravotného stavu pacienta. Na najčastejšie otázky odpovedá MUDr. Miroslav Tomáš, PhD., MPH.