Učia Braillovo písmo i chôdzu s bielou palicou

Sezóna 1 - Epizóda 2

18.05.2023

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. Tým, ktorí o zrak prišli, ale aj tým, ktorí sa bez zraku narodili, či slabozrakým klientom. Viac ako 30 rokov fungujúce občianske združenie ponúka komplexné služby, na ktorých kvalite si zakladá. Pomoc poskytuje po celom Slovensku, deťom, dospelým i seniorom. Odborných pracovníkov nájdete v 8 krajských strediskách a 56 poradenských miestach. Jednou z tých, ktorá bdie nad kvalitou poskytovaných služieb je aj Mgr. Dagmar Filadelfiová, vedúca Krajského strediska ÚNSS a zástupkyňa riaditeľky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Mgr. Dagmar Filadelfiová 

V ÚNSS pracuje už vyše dvadsať rokov. Venuje sa nielen klientom, ale ako metodička i nastavovaniu štandardov práce. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska totiž dbá na vysokú profesionalitu svojich zamestnancov. O tom, ako pomáhajú, čo všetko s klientom zvládnu, ako sa vlastne začína pracovať s človekom, ktorý príde o zrak? Naozaj dokáže nájsť pevnú pôdu pod nohami a začať úplne odznova? Aké vlastnosti i vedomosti musí mať odborný pracovník, ktorý chce pomáhať nevidiacim a slabozrakým? Nielen to prezradila Eliške Fričovskej v ďalšej časti podcastu OKAmih s Úniou Mgr. Dagmar Filadelfiová.